Oppdatert 2024.

Når årets skattemelding havner i din digitale postkasse hos Skatteetaten og Altinn, er det bare å spisse blyanten og gjøre deg klar for å gå gjennom tallene, post for post.

Du kan nemlig spare deg for både utgifter og bekymringer dersom du gjør en innsats for å kartlegge hvor pengene dine tar veien.

skattemelding
Last ned oppdatert veileder her:

Tips til riktig beregning av merkostnader til kost og losji for inntektsåret 2023.

Skatteetaten har gitt en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for langtransportsjåfører.

Vi har oppdatert veileder og håper dette kan bidra til at flest mulig skal kunne levere en korrekt utfylt selvangivelse.

Frist for å levere selvangivelsen er 30. april.

Spesielt for langtransportsjåfører
Hva regnes som overnatting?
Det regnes som overnatting når minst tre timer mellom kl. 22.00 og 06.00 tilbringes utenfor hjemmet, og sjåføren ikke tilbringer mer enn tre timer hjemme innenfor samme tidsrom.

Når du må overnatte i bilen gis kostfradrag med:
– kr 400 pr. døgn innenlands

– kr 400 pr. døgn utenlands

Hvis du har mottatt diett fra arbeidsgiver med en sats som er lavere enn skatteetatens laveste fradragssats (kr 400), gis det fradrag for differansen mellom mottatt diett og laveste fradragssats.
Det gis ikke fradrag for kost når kosten er dekket av arbeidsgiver.

Merkostnader ved lenger daglige fravær ut over 12 timer, men uten overnatting, inngår i minstefradrag i selvangivelsens post 3.2.1.

Du kan lese mer om reglene ved å gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/7/ Her vil du finne det som her er omtalt under «Merkostnader» og «Langtransportsjåfører».

 

Kjenner du dine rettigheter?

Ifølge skatteetaten er det en del useriøse arbeidsgivere som hvert år av unnlater å rapportere inn forskuddstrekket. Da risikerer du å bli taperen. I hvert fall til feilen er rettet, og det kan ta tid.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.