Norges Lastebileierforbund (NLF) har stått i front med krav om at tyngre og lengre vogntog skal slippe til på en stadig større del av veinettet vårt, mens EUs-politikere har derimot sagt: «Nei. Vi synes det er best som det er.»

NLF, som de siste årene har hatt stort fokus på trafikksikkerhet i forbindelse med innføringen av de nye dekkravene som dessverre ikke har forandret noe som helst, er nå også blitt forkjempere for lengre og tyngre vogntog.
«Dette vil helt klart bidra til et behov for færre kjøretøy på vegen. Og når antall kjøretøy går ned, vil trafikksikkerheten bli bedre og miljøbelastningen fra tungtransporten betydelig redusert», sier de, mens altså EU går motsatt vei.

Parlamentsmedlem og hovedforhandler transportkommisjonen, Jörg Leichtfried fra Østerrike, sa det noenlunde slik:

Disse kjøretøyene er trafikkfarlige og miljøuvennlige, for ikke å snakke om hvilken kostnad en utvidet bruk vil medføre for tilpassing av infrastruktur.

modulBekymringsmeldinger

I TLF får vi stadig henvendelser fra bekymrede sjåfører og bileiere som ikke helt kan forstå hva NLF tenker på i denne saken.

På landets fjelloverganger og i landet forøvrig er det i vinterhalvåret daglig eksempler på vogntog som enten sliter med å holde seg på veien eller som sliter med fremkommeligheten, og det er med dagens vogntogstørrelser.

Hvordan kan man da mene at lengre og tyngre vogntog vil bedre på disse forholdene?

«Tyngre og lengre vogntog vil føre til færre vogntog på veiene og dermed øke trafikksikkerheten», sier NLF.
Dette kan jo høres fornuftig ut, men er det riktig? Har det blitt færre vogntog på veiene etter at man begynte å bruke modulvogntog? Det har jo ikke det, men NLF vil kanskje hevde at hvis det ikke var for modulvogntogene, ville det vært enda flere vogntog på veiene våre. Dette høres også logisk ut, men stemmer det egentlig?

 

I følge flere av Statens Vegvesen sine utekontrollører er det særlig en ting som går igjen nå de kontrollerer modulvogntog. De er sjelden fullastet.

Resultatet er at man bruker større vogntog for å frakte lass som et helt vanlig vogntog kunne fraktet.
Det er noe med teori og praksis.

I TLF tror vi lengre og tyngre vogntog vil bidra til å svekke trafikksikkerheten, fordi vegnettet ikke er klart for å ta imot denne typen kjøretøy.

 

 

Noe som underbygger dette er jo for eksempel NLF sine egne folk på Vestlandet.
De jobber mot fergefri E39 fordi de mener at det er så mye å gjøre med det eksisterende vegnettet i fylket som de selv betegner som krøtterstier.

NLF er også sentral i aksjonene som krever ny E16 mellom Bergen og Voss, også kjent som dødsveien.

Det er på disse veiene de samme NLF’erne ønsker lengre og tyngre vogntog.

Man kjemper altså for å forbedre et vegnett som ikke holder mål, med trafikksikkerhet som argument, samtidig som man vil åpne for lengre og tyngre vogntog på de samme veiene. Det er vanskelig å forstå.

Rent økonomisk er det også grunn til å stille spørsmåltegn til NLFs strategi.

 

Hadde de vært en organisasjon for speditører ville det vært lett å forstå politikken, men de er jo en organisasjon for bileiere.

En ting bileierne er kjent for, er å skyte seg selv i foten når priser for transport avtales. Man underbyr hverandre helt til lasset ikke lenger er lønnsomt, så kjører man det på tap eller man får tak i rumener som tar på seg oppdraget til dumpingpris.

 

Så hva skjer når NLF sin politikk blir satt ut i livet? Etter hvert som det blir mange vogntog med større lastekapasitet presses prisene og til slutt kjører man større og tyngre vogntog for de samme prisene som i dag.

Hva skjer så med prisene for de vanlige vogntogene? Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne hvilken vei disse prisene går.

NHO Logistikk og Transport har lenge jobbet for lengre og tyngre vogntog.

For deres medlemmer som i stor grad er speditører vil selvsagt ordningen føre til større profitt.

NLF skaper med denne politikken etter vår mening en gavepakke for speditørene, en tøffere hverdag for bileiere og sjåfører og dette foregår dessverre på trafikksikkerhetens alter.

I TLF har vi problemer med å forstå NLF sin politikk i denne saken. Samtidig frykter vi for konsekvensene for dem som skal kjøre disse vogntogene. Arbeidspresset på sjåførene er allerede usunt høyt. Vi tror rett og slett at det er vanskelig å presse mer ut av sitronen og samtidig kalle virksomheten for ansvarlig.

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.