Vi som nå starter Transport og Logistikkforbundet (TLF) er verken basehoppere i Trollveggen eller risikokapitalister. Vi håper og tror vi kan skape en organisasjon som kan bidra på sin måte i kampen om å bevare norsk transportnæring.

Vi mener vi har bena ganske godt plantet på jorda når vi sier at Norge trenger en ny organisasjon som kun fokuserer på godstransport og lager/logistikk. Transport og Logistikkforbundet (TLF) blir en slik organisasjon.

Vår tilnærming

Transport og logistikkforbundet (TLF) er Norges nyeste fagforening. Nå under etablering etter massivt press fra ansatte i bransjen. Transport og logistikkforbundet (TLF) er den eneste fagforening hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i lastebilnæringen (enbilseiere, lastebilsjåfører, truckførere og lageroperatører).
Organisasjonenes største utfordring er fornying. Avstanden mellom medlemmene og organisasjonene blir stadig større. For godssjåførene og lagerarbeiderne har denne avstanden vært spesielt stor da yrkesgruppen har vært minoriteter i forbundene som har organisert dem.

Derfor tror vi norske transportarbeidere er tjent med et forbund som er spesialisert på bransjen og som bruker alle sine ressurser målrettet mot vår bransje og bare den.
Transport og logistikkforbundet (TLF) er partipolitisk uavhengig fagforening og er ikke på noen måte tilknyttet noe politisk parti.