Hvordan kan det ha seg at det var den mannlige politibetjenten, som ikke hadde fått noen som helst forklaring, skulle være den som sammen med politijuristen skulle ta avgjørelsen og bestemme førerkortbeslag eller ikke.

førerkortbeslagFørerkortet henger i en tynn tråd for norske yrkessjåfører

I et forbund som TLF er tap av førerkort en problemstilling som dukker opp med jevne mellomrom. Temaet har vært tatt opp flere ganger tidligere fra vår side.

Myndighetene trekker bare på skuldrene og så langt har det vært vanskelig å få de andre bransjeorganisasjonene med seg på et samlet krav på vegne av sjåførene, for å sette press på myndighetene.

I romjulen 2021 havnet en av TLFs tillitsvalgte i en trafikkulykke. Der som skjedde på ulykkesstedet fra Politiets side får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss.

 

Vår mann hadde losset et sted på Vestlandet og var tom da ulykken skjedde.

På vegen var det greit vinterføre, men plutselig ble det veldig glatt. Utenfor hjulsporene var der et godt lag med is.

Plutselig slipper drivhjulene og trekkvognen blir slått rundt og treffer veggen på trallen.

Det ryker en del autovern og når han havner i grøften på motsatt side av vegen.

Bakdelen på trekkvognen treffer grøften først, trekkvognen vrir seg tilbake og retter opp vogntoget.

Ingen blir skadet i uhellet og ingen andre biler er involvert i ulykken.

 

 

 

Politiet kommer ganske raskt til stedet. Patruljen består av en kvinnelig og en mannlig betjent.

Den kvinnelige betjenten konsentrerer seg om sjåføren og hun bistår på beste måte. Etter en stund spør hun om sjåføren føler seg i stand til å bli avhørt, noe sjåføren bekrefter at han er.

Sjåføren gir sin forklaring og når de er godt i gang banker den mannlige betjenten på ruten og forteller at han skal ta en prat med juristen.

Hvem tar avgjørelsen?

– Vurderer dere å beslaglegge førerkortet spør sjåføren. Får se hva juristen sier. Deretter trekker den mannlige politibetjenten seg vekk.
Etter noen minutter kommer han tilbake og forteller at sjåføren har fått en forsinket julegave. Det blir ikke tatt beslag i førerkortet.

Når de er ferdig spør sjåføren politibetjentene om de kan ta en uformell samtale?

Joda, det er greit svarer betjentene og lurer på hva det dreier seg om.
Sjåføren forteller at det dreier seg om det han akkurat har vært med på.

Han spør den mannlige betjenten om hva som var årsaken til ulykken? Vedkommede blir litt rar, men forteller at vogntoget hadde fått sleng på hengeren og deretter mistet kontrollen.

 

Sjåføren forteller at det ikke var det som skjedde. Det var trekkvognen som mistet veggrepet, sakset og ble skubbet av hengeren til den havnet i grøften.

Den kvinnelige politibetjenten hadde fulgt sjåføren opp på ulykkesstedet og hun hadde avhørt sjåføren. Det eneste sjåføren hadde sagt til den mannlige politibetjenten var hei.

Hvordan kan det ha seg at det var den mannlige politibetjenten, som ikke hadde fått noen som helst forklaring, som skulle være den som sammen med politijuristen skulle vurdere førerkortbeslag eller ikke?

Burde det ikke vært den kvinnelige betjenten som hadde fått forklaringen som var den som burde tatt diskusjonen med politijuristen?

Denne saken er et godt eksempel på hvor dårlige rutiner som ligger til grunn for vurderingen av et førerkortbeslag. Selv om sjåføren heldigvis fikk beholde sitt førerkort i denne saken, er det ganske utrolig at den som vurderte førerkortbeslag med politijuristen ikke en gang hadde snakket med sjåføren.

tingrettenAt terskelen for å beslaglegge sjåførenes førerkort er alt for lav og at rutinene for slike beslag er mangelfull, er ikke noe nytt.

Dette er åpenbart og vi ser det i flere av sakene vi har behandlet i TLF. Noen ganger får vi tilbake førerkortene, men vi har også tapt saker der førerkort aldri skulle vært beslaglagt.

To ganger ved Ulvensplitten har vi tapt saker hvor sjåfører helt åpenbart har blitt fratatt førerkortet på feilaktig grunnlag.

Vi ser også at prestisjen stadig vekk trumfer fornuften i saker som dreier seg om førerkortbeslag.

Om en ulykke skjer på grunn av grov uaktsomhet, er det ingen som bestrider et førerkortbeslag. Dessverre viser det seg alt for ofte at førerkort også beslaglegges ved det man kan kalle hendelige uhell eller tabber. Samtidig ser vi at det reageres forskjellig alt etter hvor i landet uhellet skjer.

Vi ser også at et uhell som forårsaker trafikale forsinkelser oftere fører til førerkortbeslag enn samme typen uhell i distriktene eller på trafikksvake tider.

I TLF kan vi ikke akseptere at yrkessjåfører skal behandles som fritt vilt av Politiet når uhell inntreffer.
Derfor tar vi nok en gang initiativ til at rutinene for førerkortbeslag gjennomgås. Også denne gangen ønsker vi støtte fra de andre bransjeforbundene.
Sammen vil vi kanskje kunne klare å presse myndighetene så hardt at de går inn og ser på rutinene for førerkortbeslag. For oss i TLF er det vanskelig å fatte at man i en rettsstat som Norge, kan være bekjent av mangelen på rutiner og tilfeldighetene som råder når et førerkort skal beslaglegges og en yrkessjåfør fradømmes retten til å utøve yrket sitt.

Har du blitt fratatt førerkortet ditt og i ettertid følt at grunnlaget ikke har vært riktig? Kontakt gjerne TLF. Vi kan bruke disse opplysningene i vårt videre arbeid.

 

Bli en TLF-er du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.

Bli medlem du også