Ifølge daglig leder Kai Hagen i Hagens Transport var det fornuften som seiret i Høyesterett.

Det er NLF-advokat, Robert Aksnes i Advokatfirmaet Vectio, som har kjørt saken for Hagens Transport. Han er også svært fornøyd med resultatet.

Saken handlet om brudd på kjøre og hviletid og om hvor ansvaret skal ligge når boten skal betales.

Klikk på bildet for mer om saken:

TLF kjenner ikke detaljene knyttet til Hagens Transport og når vi uttaler oss om dommen, gjør vi det på generelt grunnlag.

For dem som leser sjåførsider i sosiale medier er sjåførenes tidsnød kanskje det man oftest kan lese om.
Det kan dreie seg om at man ikke klarer å overholde kjøre og hviletiden fordi man ikke finner ledig hvileplass, man kan ha vært hindret av vegarbeid og omkjøringer, slik at man ikke har nådd sin destinasjon. Glatte veier, ferger eller trafikkulykker kan være andre hinder på veien.

Bobiler i sommerhalvåret eller bilister som ligger 5 kilometer i timen under fartsgrensen skaper problemer og irritasjon for stressede sjåførene som har kjøre og hviletid å forholde seg til.

I alle fall i sosiale medier…

Kjøre og hviletiden er en av, om ikke den største stressfaktoren for en langtransportsjåfør. En uforutsett hendelse søndagen eller mandagen gir stress hele uken hvis du skal rekke hjem til helgen i skapelig tid.

Hvordan har kjøre og hviletid blitt en stressfaktor?

Det åpenbare svaret er utnyttelse av transportmateriell. Lav bunnlinje krever at hjulene ruller og at arbeidstiden utnyttes maksimalt.
Det er transportbedriftene som inngår avtaler med kundene, gjerne med leveringstider. Kjørelederne legger opp turene og ofte er marginene små for å rekke frem i tide.

NLF er selvsagt også kjent med at man må utnytte kjøre og hviletiden maksimalt og at marginene er små.

Derfor har de foreslått at lastebilene må få kjøre i kollektivfeltene. De har rett og slett ikke tid til å følge vanlig trafikk.

Vår påstand er at sjåfører som får problemer med kjøre- og hviletid, nesten alltid får det fordi turene er lagt opp med for knapp tidsmargin. Stadig vekk hører vi at marginene er så trange at man «låner» andres sjåførkort i laste og losse situasjon.

 

spare
Kanskje er det dette som er Fair Transport? Utnytt sjåføren maksimalt og sørg for at sjåføren selv betaler boten hvis han ikke klarer å følge kjøresjefens tidsplan.

Et annet velkjent problem er overlast.  For oss i TLF har særlig overlast i tippbilbransjen vært et gjentakene tema, hvor sjåfører kontakter forbundet og forteller at de «tvinges» av sjefen til å laste for mye og i alle fall hele marginen.

Hvis du er uheldig og kommer litte grann over marginen, som du ikke lenger har, ja da er det rett og rimelig at sjåføren betaler boten, ikke sant?

 

Den nye seieren til NLF skyver slik vi ser det en enda større del av ansvaret og bøtene over på sjåførene.
Nå er det ikke så rart at NLF jobber for landets bileiere, men vi sliter med å se hvordan denne nye seieren passer inn i NLFs strategi for rekruttering til bransjen?

Det kan være fristende å følge drømmen, men det kan være nyttig å ta en liten realitetssjekk før man følger drømmen.

 

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.