Det er til tider utfordrende å sette seg inn i hva som foregår i Brussel om dagen. Vi ser at særlig Yrkestrafikkforbundet bruker mye tid og ressurser der nede. Hva ønsker man å oppnå og hvilke tidsaspekter ser man i så fall for seg før vi kan se konkrete resultater?

 
Hvilke konsekvenser vil ETF og Fair Transport få for norske sjåfører og bileiere?

Når vi leser det danske Transportmagasinet blir vi bekymret.
Overskriften som slår mot oss sier:

«Skandaløst: Avstemning utsatt enda en gang»

Først skulle det stemmes, Så skulle det ikke stemmes. Så skulle det kanskje stemmes. Og så skulle det ikke stemmes likevel.
Forvirringen dreier seg om veipakkene som så dagens lys for to år siden. Behandlingen av veipakkene i Parlamentet har hatt lite fokus på å skape resultater og nå er veipakkene sendt i retur til Europa Parlamentets Transportutvalg. I dette utvalget var man så sent som i januar langt fra å kunne oppnå enighet. Dette kan neppe defineres annerledes enn «Rykk tilbake til start». Særlig parlamentarikerne fra Øst-Europa stritter imot.
Sjansene for at man skal får veipakkene på plass før Parlamentsvalget i EU er små.

 

Parlamentsvalget avholdes 26 mai. Etter valget skal det konstitueres utvalg og poster skal fordeles. Etter dette skal det velges en ny EU kommisjon. Erik Østergaard er administrerende direktør i Dansk Transport og Logistikk. (Danmarks svar på NLF)
Han frykter at det fort kan gå to år til før man er i nærheten av å ha en skisse som beskriver veitransportens fremtidige betingelser.

Man frykter konsekvensen av dette blir at nasjonalstatene de neste to årene kommer til å innføre et utall av nasjonale barrierer, regler og sanksjoner for å forhindre sosial dumping. Man frykter et mylder av forskjellige lover og regler og hver gang en sjåfør krysser en grense må han sette seg inn i et nytt regelverk.

Østergaard mener at organisasjonene som har ønsket å bremse eller å utvanne veipakkene har skutt seg i foten på grunn av kaoset som kan oppstå de neste par årene.

I TLF stiller vi oss følgende spørsmål: Betyr dette at hvis det blir enighet om disse veipakkene, ja så får vi et felles regelverk i hele EU/EØS området? Vil det bety at allmenngjøringen og andre norske særregler står i fare?

 

Intervju i Bodøposten

Det kan vel ikke være slik at norsk fagbevegelse reiser til Brussel og demonstrerer for en politikk som svekker norsk råderett i forhold til lønns og arbeidsvilkår?

Yrkestrafikkforbundet har ledet an blant de norske fagforbundene i Brussel. I alle fall i sosiale medier. Vi har sett mange bilder, men lite tekst med innhold som forklarer hva man ser for seg som et realistisk utfall av innsatsen i Brussel.

 

I Bodøposten er Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes intervjuet. Klikk på bildet for å lese saken.

 

 

Det legges ikke frem detaljer og derfor er det vanskelig å forstå hva Klungnes og YTF mener. Samtidig ser vi at Klungnes flere ganger i saken som er knyttet til aksjonen i Brussel stiller krav til den norske regjeringen. Kanskje skulle man i så fall vurdert en aksjon utenfor Stortinget?

I TLF er vi opptatt av at Norge i størst mulig grad beholder råderetten. At vi bestemmer i størst mulig grad selv hvilke reguleringer vi skal ha i forhold til godstransport på vei i dette landet, både når det gjelder trafikksikkerhet, transportkjøpers ansvar, minstelønn, kontroll og andre reguleringer.
For oss ser det ut som om disse veipakkene er enda en EU-tilpasning.

Er de det? Og ønsker vi det?

Her hjemme har det foreløpig kun blitt presentert bilder og overfladisk informasjon.
Vi sier ikke at Yrkestrafikkforbundet gjør feil. Kanskje er det vi som tenker feil. Derfor håper vi at Yrkestrafikkforbundet kan komme opp med en litt mer detaljert informasjon om formålet med aktiviteten i Brussel.

Hva ønsker man å oppnå?
Hvordan?
Hva er prisen?
Hvordan vil veipakkene få innvirkning på oss i Norge?
Hva er fordelen for oss?
Hva skjer med allmenngjøringen om veipakkene vedtas?
Er dette en EU-tilpasning?
Hva er tidsaspektet?
Hva gjør man i mellomtiden?

 

Vi har i dag kanskje Europas beste reguleringer knyttet til kabotasje og kombinerte transporter mye takket være Yrkestrafikkforbundet. Dessverre klarer vi ikke å ta i bruk regelverket vi har, men det skyldes politisk uvilje og tafatthet i bransjens organisasjoner gjennom mange år.

Når Fagbevegelsen bruker store ressurser i Brussel må næringen få informasjon om hva som foregår.
Vi håper YTF eller andre kan redegjøre ovenfor oss andre i bransjen som ikke helt forstår hva som foregår. Skal vi bekymre oss eller kan vi ta det helt med ro?

Vi mener bestemt at svarene ligger i Norge! Ikke i EU, og jobber derfor aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører. Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

 

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.