Transport og logistikkforbundet deltar ofte i høringsrunder, der vi taler yrkessjåførenes sak. Vi svarer konkret på høringer, som innebærer at vi fremmer interesser innen arbeidsliv eller områder som berører våre medlemmers arbeidsplasser når departementene eller direktoratene jobber med en sak. Vi er en medlemsorganisasjon som jobber politisk og tar standpunkter.

 

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen.

Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Vegdirektoratet sendte på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ut forslag til endringer i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy og forskrift 17. september 1993 nr. 855 forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Skjerping av kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy og økte gebyrer for brudd på vinterutrustning

Høringsfrist var 27.08.2019

 

Vårt høringssvar kan du lese her, slik at du kan holde deg orientert.

 

Engasjerte medlemmer bidrar med innspill til høringer.

Bli medlem og bidra du også 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.