Også neste sesong vil vi måtte stole på hell og lykke på norske vinterveier. Ingenting tyder på at noe vil være annerledes enn den vinteren vi er i ferd med å legge bak oss. Det vil si en endring er sannsynlig hvis vi legger statistikk til grunn. Neste vinter vil det være enda flere utenlandske vogntog og sjåfører på norske vinterveier …

I TLF har vi hatt et stort fokus på utfordringene knyttet til internasjonal transport helt siden sommeren 2018. Vi har brukt mye tid på å lansere et transportregister som kunne vært et utrolig godt verktøy for å få oversikt over den internasjonale transporten og ikke minst for å kontrollere at transporten foregår etter gjeldende lover og reguleringer.

Stortingssalen

Dessverre falt forslaget som inkluderte et slikt register i en votering i Stortinget 18 desember 2018. Den borgerlige regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti stemte mot. Dette gjorde de uten at de selv har en alternativ løsning. Ganske dristig spør du oss.

Fra regjeringens side med samferdselsministeren i spissen foreligger det flere såkalte løsninger på problemene knyttet til internasjonal transport. TLF har helt fra starten kritisert disse og vi har prøvd alt vi kan å varsle om at tiltakene ikke vil gi noen som helst effekt.

Først kom strengere krav til dekk på banen.

Kravet skulle være de såkalte 3PMSF dekkene. TLF var skeptisk både fordi vi visste at det fantes enorme variasjoner på egenskapene til dekkene som ligger inne under 3PMSF paraplyen.

I tillegg fokuserte vi på at et vogntog med optimale dekk ikke er et trygt vogntog hvis kompetansen til føreren ikke er på plass.

 

Les saken på tungt.no

Ut over vinteren har vi fått bekreftet at vår skepsis var riktig. Det er dokumentert at 3PMSF merkede dekk ikke sikrer oss riktig skodde vogntog på norske vinterveier nettopp fordi variasjonen på egenskapene til disse dekkene er veldig stor.

Dette ble kanskje tydeligst dokumentert i en stor artikkel i Transportmagasinet hvor flere av Europas fremste eksperter fikk uttale seg.

Vi registrerer at stadig flere nå også har gitt TLF rett i at sjåførens kompetanse er avgjørende for å kunne ferdes trygt på norske vinterveier.
Samferdselsministeren har lovet kursing og strengere krav til sjåfører som skal kjøre på norske vinterveier. Han sier at EU er klar for dette og at det skal være på plass allerede neste vinter.

I TLF finner vi ingen litteratur som underbygger at et slikt opplegg er klart, vi finner ingen læreplaner eller pensum som underbygger en bærekraftig vinteropplæring for europeiske sjåfører. Om 6 måneder er det vinter igjen og vi har liten tro på at vi møter mer kompetente sjåfører når vinteren setter inn. Vi håper selvsagt at vi tar feil.

Det neste forslaget handler om kontroller av dekk og vinterutrustning.

I TLF er vi enig i at kontroller er viktig. Men vil vi oppnå effekt av et slikt tiltak? Statens Vegvesen forteller at av alle østeuropeiske vogntog som ble kontrollert for vinterdekk i 2018, var det bare 2% som fikk underkjent. 98% hadde altså dekk som tilfredsstilte norske krav.

Når det gjaldt kjetting var det 3% som ble underkjent. Altså, 97% hadde kjettingene i orden.

Et annet dilemma er at selv om man har kjettingen på bilen er det ingen garanti for at de blir brukt. Særlig når vi vet at mange leier kjettingene, men må kjøpe dem om de tas i bruk. Dette betyr at øket dekkontroll vil ha liten effekt. Positivt selvsagt at man i større grad kan luke ut en og annen versting, men ute på veien vil man ikke merke noen forskjell.
Bilbergere forteller oss og skriver i media at de aller fleste utenlandske vogntogene de berger har dekkene på stell. Sjåførferdighetene og vogntogkombinasjonene stiller de seg mer kritisk til. Det finnes for øvrig ingen statistikk som underbygger at vogntog som forulykker om vinteren har dårlige dekk.

transporttiltakDet siste Samferdselsministeren skal jobbe med er endringer i kabotasjeregelverket.

Dette skal han jobbe med i Brussel. Rødt har nylig presentert et representantforslag som inneholder de punktene som vi har listet opp over. I tillegg har han foreslått at vi suspenderer kabotasjekjøringen i Norge.

Vi vet at Rødt mener det godt, men det er vanskelig å se at man vil få politisk flertall for et slikt forslag og det er lite trolig at Norge skal klare å endre kabotasjeregelverket.

 

Man vil uansett ikke klare å endre det før vinteren setter inn igjen. Mye tyder også på at vi hadde fått en transportkrise i landet vårt om kabotasje hadde blitt forbudt over natten.

TLF har dessverre jobbet ganske alene med alternative løsninger. Transportregisteret har vi allerede nevnt. Vi har fått god støtte for registeret, men bransjens organisasjoner har ikke støttet opp.

Nå kunne vi i TLF levd fint med om andre hadde tatt æren for at et slikt register kommer på plass. Det viktigste er at det kommer.

Dessverre er det lite som tyder på at et slikt register kommer på plass med det første. Dermed får vi heller ikke regelverket til å fungere.

Vi har også hatt et stort fokus på transportkjøpers ansvar. Dette er også helt avgjørende hvis vi ønsker oss likere konkurransevilkår og høyere kompetanse. Dessverre er ikke dette tema på Stortinget. Vi har kjempet alt vi kan for disse løsningene, men vi har ikke fått den støtten vi burde hatt. Selv om TLF er den raskest voksende fagforeningen i vår bransje er vi fortsatt for små til å kunne utøve nødvendig press alene. Støtte er det dessverre dårlig med. Vi håper det forandrer seg.

 

Les saken på abcnyheter.no

Høyres Jonny Finstad kommer kanskje med den drøyeste påstand denne vinteren til ABC Nyheter:

«Finstad forteller at han er full av beundring for moren til 22 år gamle Charlie Dan Lind, Ramona Lind, som for en uke siden fikk beskjed om at hennes sønn trolig aldri vil våkne igjen.

Den unge mannen ble offer for en trailer som fikk sleng og traff bilen hans i starten av året.

 

Høyrepolitikeren mener at Ramona Lind gjennom å tale sønnens sak har bidratt til gi temaet et fokus det tidligere ikke har hatt.»

Vi kan opplyse Finstad om at farene vogntogene fra Øst- Europa utgjør i forhold til trafikksikkerheten på veiene våre har vært tema i mange år. En samlet bransje har gjentatte ganger advart mot dette. Om Finstad og de andre politikerne hadde vært våken og tatt de tydelige signalene fra bransjen på alvor, hadde kanskje ikke Ramona Lind vært i den situasjonen hun er i nå.
Sannheten er at politikerne har unngått å ta tak i advarslene knyttet til trafikksikkerheten knyttet til utenlandske vogntog. Når Ramona Lind stod fram med sin sak kunne de ikke lenger stå med hodet i sanden.

I TLF har vi stor sympati med Ramona Lind og alle de andre som har mistet sine kjære i trafikken. Ramona lind har gitt mange av disse et ansikt. Vi skal være glad for at det finnes slike mennesker som Ramona Lind, som på tross av egen krise klarer å sette ord på det hun har opplevd, men aller helst skulle vi ønske at hun hadde sluppet.

Dette er den skremmende status i norsk transportpolitikk.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.