Bekymringen for fremveksten av useriøse virksomheter og aktører som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakere, er bakgrunnen for at TLF gjør egne undersøkelser for å forsøke å dokumentere tilstanden innenfor transportnæringen.

På Haukås utenfor Bergen finner vi truckstoppen som vi i TLF kaller for «lille Fugleåsen». Selv om antallet vogntog som frekventerer til plassen er mindre enn på Fugleåsen er det samme mønsteret som gjør seg gjeldende. Ukehvil med klesvasken hengende til tørk foran radiatoren. Primusen og campingstolene er på plass bak i trallen og man prøver så godt man kan å leve et liv.

Dessverre er det ikke et hyggelig liv. Vi prøver å komme i kontakt med de utenlandske sjåførene, men når de forstår at vi kommer fra en fagforening blir de redd og lite interessert i å snakke med oss.
Men noen tar seg tid til å prate litt selv om språkbarrieren er en utfordring.

fugleåsenVi kommer etterhvert i prat med to hyggelige rumenere. De kjører for Intercargo og er to mann i bilen, såkalt dobbeltløp. Når vi snakker med dem har de kjørt fire uker sammenhengende i Norge, kun mellom norske destinasjoner. De oppgir lønnen til 50 kr pr time, men presiserer at de kun får betalt når bilen er i kjøring.

Nå vi snakker med dem har de stått i ro i fire døgn.

 

 

De forteller om et usselt liv i et fremmed land og de har ingen privatliv. De er sammen hele tiden, men de er gode busser så det går på et vis, men begge lengter hjem. Når de får komme hjem vet de heller ikke.
Til tross for at de har brutt regelverket om kabotasje ettertrykkelig vil deres neste oppdragsgiver være norsk.

kreissVi kommer også i snakk med en sjåfør fra Kreiss. Han ga tydelig uttrykk for at han ikke kunne snakke med oss, men vi ga han en brosjyre om allmenngjort minstelønn i Norge på hans morsmål. I TLF bussen har vi slike info brosjyrer på de fleste østeuropeiske språk i tillegg til engelsk og tysk.

Han lo når han hadde lest brosjyren og gav den tilbake til oss. Vi sa at han kunne beholde den men det ville han ikke. Han sa at om sjefen hans hadde kommet over denne brosjyren i bilen ville jobben hans stått i fare.

 

Vi spurte om han var klar over at 45- timeren i bilen var brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det visste han, men han hadde fått beskjed fra sjefen sin om å si ved kontroll at han har overnattet privat. Samtidig sa han at han var glad for at ikke myndighetene drev kontroll på hvileplasser som denne på Haukås.

Som vi ser omgår man regelverket og risikoen for å bli tatt er liten. Tidligere har vi hørt fra sikre kilder at ca 50% av trailertrafikken mellom Bergen og Oslo er utenlandsk. Vi gjorde en høyst uoffisiell telling i Gudvangen. Av 218 vogntog var hele 166 utenlandskregistrert. Dette er skremmende tall.

 

Som en liten kuriositet talte vi også 48 forskjellige utenlandske busselskaper på bensinstasjonen i Gudvangen bare på en dag.

kreissVi ser også at Kreiss ikke bare trekker traller for Collicare selv om disse dominerer. Også Kuehne + Nagel og Blue water henger på Kreiss-trekkere, og sannelig hang der ikke en Kingsrød tralle bakpå en Kreiss også. Lavkosttransportørene er godt infiltrert i det norske transportmarkedet og vi har ennå ikke møtt en eneste sjåfør som kjører på allmenngjort minstelønn.

 

 

I transportbransjen (som i andre bransjer), finner vi seriøse aktører som tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, men også useriøse, som blant annet benytter det mulighetsrommet økt tilgang på utenlandsk arbeidskraft gir til å presse ned standarden på lønns- og arbeidsvilkår.

Useriøse virksomheter som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakere, skaper utfordringer for arbeidstakere i bransjen, for virksomheter som ønsker å drive seriøst, og for myndighetene.

Situasjonen i den norske transportbransjen er ute av kontroll og transportbransjen selv – og myndighetene hvis de etterlever eksisterende regelverk – kan sammen sette en effektiv stopper for den sosiale dumpingen.
Løsningene ligger i vårt eget system.

Innfør et digitalt transportregister.
Ansvarliggjør transportkjøper.
Sørg for at allmenngjort minstelønn etterleves.
Sørg for kompetanseheving i kontrolletatene.
Utred mulighetene for et eget transportpoliti.
Allmenngjør tredjelandskjøring.

Svarene ligger der. Vi må påvirke der vi kan. Få reguleringene vi allerede har til å virke, få kompetente folk til å sørge for at regelverket følges og la det svi på pungen når ulovligheter avdekkes. Dette fungerer utmerket i de fleste andre bransjer i et ellers så velregulert samfunn. Får vi dette på plass kan norske transportører satse og bygge opp igjen den norske transportbransjen.

 

Bli medlem i TLF du også! Vi er den eneste fagforeningen i Norge av og for lastebilsjåfører.

Bli medlem du også