Denne sesongens store snakkis har uten tvil vært avsløringene rundt Vlantana og spekulasjoner om hvem som ville overta kjøringen etter at store kunder som Asko, Schenker, Postnord og Mowi i tur og orden sa opp kontraktene med selskapet.

Nå stiller vi spørsmålet

er Intercargo den nye transportøren?

vlantana intercargoBakgrunnen for at vi stiller spørsmålet er egne observasjoner rundt om i landet den siste tiden.

Den siste uken har vi beveget oss rundt i området Nordland/Troms og noterer oss at der det før stod en mengde biler fra Vlantana, er disse stedene nå fylt opp av biler fra Intercargo. Tilfeldig? Neppe.

Kan det være slik at disse omtalte store transportkundene har fått en ny transportør til å kjøre varene sine?

Og – er de da bevisst på hva som ligger i forskrift om informasjons og påseplikt?

 

Det finnes en rekke lovlantanavpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til.

Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene.

 

 

 

 

Vlantanasaken

Arbeidstilsynet, har anmeldt Vlantana Norge AS til politiet for å ha gitt uriktige opplysninger, samt for ikke å ha utbetalt allmenngjort lønn til sine sjåfører.

Statens vegvesen har anmeldt Vlantana Norge for brudd på yrkestransportforskriften.

Men – ingen har reagert ovenfor disse store transportkjøperne som benyttet seg av ‘billig’ transport. Dette til tross for at transportkjøper har både informasjons- og påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser hos utenlandske sjåfører. Disse skal være i tråd med allmenngjøringsloven ved utførelse av innenlands transport.

 

Tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at påseplikten etterleves. Dersom tilsynsmyndighetene finner at rutiner for oppfølging mangler, eller der bestiller/hovedleverandør ikke følger opp brudd på allmenngjøringsforskrifter, vil tilsynsmyndighetene bruke nødvendige reaksjonsmidler. Det kan være pålegg, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Virksomheten vil i så fall få en kort frist til å rette opp forholdet.

 

Hvor er Arbeidstilsynets reaksjoner mot transportkjøperne?

Arbeidstilsynet begynner å ligne en vits.

Arbeidstilsynet skal være det organet som fører tilsyn med og kunne gå inn med tiltak om lover og forskrifter blir brutt. Problemet er at Arbeidstilsynet er så vingeklippet, at den ikke har de ressurser som kreves for å gjøre jobben. De er blitt en parentes i arbeidslivet som ikke fungerer og det har medført en brutalisering av arbeidslivet som blir vanskelig å snu.

Ser du noe tilsvarende rundt om i landet? Lasting/lossing der Vlantana var tidligere?

Tips oss, gjerne med tid og sted, gjerne også bilder til post@godsbil.no

 

Bli medlem i TLF du også. Jo flere stemmer, jo høyere kan vi rope!

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.