I starten på april laget TLF en sak om mangelen på hvileplasser i Norge. Vi lanserte forslag til strakstiltak og forslag til mer permanente løsninger for landets lastebilsjåfører.

 

lastebilsjåførMulighetene finnes

TLF krevde som et strakstiltak at det merkes opp for døgnhvileplasser på de av Statens Vegvesen sine kontrollplasser hvor dette er hensiktsmessig.

I tillegg krever vi at det gjøres tilgjengelig døgnåpne toaletter på alle statens Vegvesens kontrollplasser. Minstekravet er toalett for kvinner og menn med håndvask med varmt og kaldt vann.

Kravet om toaletter gjelder også på kontrollplasser som ikke har plass til døgnhvileplasser.

I Norge er det i dag 55 godkjente hvileplasser og 64 kontrollplasser.

 

 

Smidighet og vilje fra Statens Vegvesen ville gjort en enorm forskjell i forhold til både mangelen på sanitære fasiliteter for landets yrkessjåfører og man ville økt antallet døgnhvileplasser radikalt.

Plan og bygningsloven

lastebilsjåførTLF relanserte også forslaget om krav til lovfestet utbygging av hvileplasser implementert i plan og bygningsloven.

(Første gang vi presenterte forslaget var tilbake i 2020)

Forslaget går ut på at det stilles krav til døgnhvileplasser i reguleringsplanen for nye industriområder og for nye virksomheter som genererer lastebiltransport over et gitt antall.

I tilknytning til disse døgnhvileplassene skal det være døgnåpne toaletter for kvinner og menn, håndvask med varmt og kaldt vann og dusj.

Det skal foreligge plan for renhold av de sanitære fasilitetene.

 

 

 

Forslagene våre ble sendt til Samferdselsministeren, samtlige medlemmer av Transportkomiteen på Stortinget og til Kommunal og distrikts departementet.

I tillegg til dette inviterte vi bransjens organisasjoner om støtte for forslagene.

Sist men ikke minst, inviterte vi Arbeidstilsynet med ut på veien slik at vi kunne vise hvordan det står til med sanitære fasiliteter og renhold av disse.

Så hvordan gikk det?

Samferdselsministeren: Ingen svar.

Transportkomiteen på Stortinget: 2 representanter svarte at de hadde mottatt henvendelse, 10 representanter svarte ikke.

Kommunal og distrikts departementet: Ingen svar.
Fellesforbundet: Ingen svar.
Yrkestrafikkforbundet: Ingen svar.

Arbeidstilsynet som ble invitert ut for å se på forholdene som tilbys yrkessjåførene på norske veier har heller ikke svart på invitasjonen.

I vår forrige reportasje, presenterte vi Statens Vegvesen sin nye kontrollstasjon på Lanner i Telemark. En gedigen åpen plass som skal stå tom på natten. «»»Dette kan du lese mer om her «»»

I denne reportasjen presenterer vi Odda Trafikkstasjon.

For oss i TLF er det vanskelig å forstå at det ikke er mulig å legge til rette for en 8-10 døgnhvileplasser på den store plassen.

Mangelen på hvileplasser og de elendige sanitære forholdene langs norske veier har vært et tema så lenge vi kan huske. Problematikken nevnes gjerne i festtaler, men lite skjer annet en prat.

Responsen vi fikk på våre forslag denne gangen var laber, men det kom dessverre ikke som en overraskelse.
Når det er viktigere å bygge kontrollplasser enn det er å bygge hvileplasser til dem som skal kontrolleres, er det noe som svikter i systemet, men et tankekors kan være at bransjen selv de siste 10 årene nesten unisont har krevd mer kontroll som løsning på nær sagt alle bransjens utfordringer og problemer, det være seg sosial dumping, dekk, kjetting osv.
I dette bildet har jo egentlig myndighetene levert, og vi står altså i dag med 55 godkjente døgnhvileplasser og 64 kontrollstasjoner…- med gode muligheter for parkering.

lastebilsjåfør

 

 

I TLF er vi ute og dokumenterer forholdene ute på veien.

Vi ser hvem som fyller opp hvileplassene og vi ser at standarden på sanitære fasiliteter står til stryk.

 

 

 

 

 

Bli med på laget du også. Bare en samlet sjåførstand kan få til endringene som trengs.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.