Vi i TLF ønsker alle våre medlemmer og lesere en riktig god sommer og en fin ferie.
For oss blir det forhåpentligvis også en rolig periode nå, men vi er selvsagt på plass for medlemmene våre i hele sommer.

Tiden benyttes til også til planlegging av høstens aktiviteter som blant annet omfatter spennende saker og flere bedrifter som er aktuell for tariffavtale med TLF.

stort pengekravDe viktigste sakene vi jobber med er de sakene man ikke hører så mye om, sakene hvor vi bistår medlemmene våre.
Noen av gjengangerne er manglende utbetaling av lønn og feriepenger, manglende oppgjør ved oppsigelse, usaklig oppsigelse og konflikter knyttet til sykemeldinger.

Heldigvis er regelverket relativt oversiktlig i disse kategoriene og sakene løser seg stort sett greit. To saker har havnet i forliksrådet og en sak gikk helt til lagmannsretten.

TLF vant frem i alle disse sakene.

 

Dessverre opplever vi at førerkortbeslag alt for ofte blir et tema. Noe er veldig galt knyttet til praksisen rundt såkalte ‘rutinemessige beslag’. Bare i løpet av dette halvåret har vi behandlet 5 førerkortbeslag der samtlige fremstår som svært urimelige.

førerkortbeslagVi har tapt to saker, fått redusert beslagstiden i to saker og fått tilbake førerkortet i en sak. I disse sakene taper fornuften mot jussen. Derfor jobber vi med et prosjekt som skal belyse problematikken i dagens praksis.

Vi sitter på dokumentasjon som viser klare svakheter med praksisen rundt førerkortbeslag og vi ser at tilfeldigheter, altså flaks eller uflaks, kan være avgjørende for om en lastebilsjåfør fradømmes retten til å jobbe.

Kampen mot den sosiale dumpingen i transportbransjen står på stedet hvil. De rødgrønne partiene på Stortinget har to ganger lansert gode forslag som ville medført en stor forskjell, men regjeringen stemmer forslagene ned. Det spesielle er at regjeringen selv ikke sitter på en fornuftig alternativ politikk. For turbussbransjen står det like dårlig til.

Rekruttering er et kjempeproblem for bransjen.

Stadig flere transportbedrifter må skaffe arbeidskraften sin fra land øst i Europa. Dermed får de hjulene til å trille. Taperne i denne utviklingen som brer seg raskt, er de norske sjåførene. Opparbeidede rettigheter, pensjon, arbeidstidsordninger og lønn står på spill. Etter hvert som man taper svekkes rekrutteringen av norske sjåfører til fordel for de utenlandske sjåførene.

last vegasHeldigvis utdannes det fortsatt norske sjåfører.

TLF var til stede på Nebbenes i juni, når opplæringskontoret dro i gang arrangementet «Last Vegas» som er en minifestival for lærlingene i transportfag. Nok en gang ble temaet når vi snakket med lærlingene, dårlig opplæring og utnytting av lærlinger som billig arbeidskraft. En sak var så graverende at vi måtte ta affære. Etter at stevnet var avsluttet improviserte vi et møte med folk fra opplæringskontoret hvor vi fikk drøftet aktuelle problemstillinger og hvor vi fikk løst saken for den aktuelle lærlingen. Nå har han fått ny lærlingplass.

 

Utnyttingen av lærlinger som billig arbeidskraft må opphøre. TLF vurderer å kreve at man må ha tariffavtale for å kunne ha lærlinger i bedriften. Noe må i alle fall gjøres for å sile ut de useriøse lærlingebedriftene.

Her er noen av høydepunktene for TLF, første halvår 2019. Trykk på linkene for å lese mer om de forskjellige sakene.

 

TLF- høsten blir spennende. Vi kommer til å fortsette å belyse hvordan transportbransjen ser ut på grasrota, vi kommer fortsatt til å presse politisk for å få tatt i bruk lovene og reglene knyttet til internasjonal transport, vi skal fremforhandle flere tariffavtaler og vi skal være synlig ute på veien.

TLF bussen vil bli å finne i østlandsområdet i starten på august, men vil etter hvert bevege oss rundt sørlandskysten og over til Rogaland.

Vi ser frem til en spennende og aktiv høst, men før den tid håper vi alle får en flott sommer og en avslappende ferie.

 

God sommer!

 

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.