Som tidligere direktør i NHO Logistikk og Transport og med store speditører og samlastere som medlemmer er det selvsagt viktig og fortsatt tale deres sak. Et regelverk der hvem som helst kan kjøre gods innenlands for knapper og glansbilder, er selvsagt «god butikk» for oppdragsgiver.

god butikkErling Sæther påstår i et innlegg i MTlogistikk at det er umulig å lage et transportregister

Sæther, nå rådgiver for logistikk,  er vel snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

Fra Lastebileierforbundet, som også må sies å representere arbeidsgiversida i denne sammenheng, lyder derimot varsko-ropene.

 

Og yrkessjåførene som trafikkerer veiene erfarer til daglig hvordan lønns- og arbeidsvilkårene settes under press.

Sæther kan vel heller ikke påstås å ha gjort hjemmeleksa med hensyn til bakgrunnssjekk før han utbasunerer følgende:

«Myndighetene mener det er om lag 2–3 prosent av total tonnasje for lange turer. Det er også utført kontroller og tester om hvor stor del av kabotasjen som er ulovlig, og resultatet er at de fleste, om ikke alle oppdrag, er lovlige

ulovlig lav lønn

 

Så sent som i februar i år publiserte Arbeidstilsynet en rapport som viste at sju av ti utenlandske sjåfører som var kontrollert i Norge de to siste årene, kjørte med ulovlig lav lønn.

 

«– Sju av ti av kontrollerte utenlandske sjåfører i perioden 2016–2017 har ulovlige lønnsbetingelser, sier Morten Lien, senioringeniør i Arbeidstilsynet.»

 

Det er hevet over tvil at utenlandske selskaper med underbetalte sjåfører fra lavkostland erobrer en stadig større del av det norske transportmarkedet og situasjonen bedres ikke av at norske selskap skiper inn billig utenlandsk arbeidskraft for utførelse av oppdrag i Norge.

Mange, ikke bare Sæther, har påstått at det er svært lite ulovlig kabotasje, og har bedt om dokumentasjon på at det skal være så ille som vi i TLF og mange andre hevder.

Den kanskje eneste indikasjon på omfanget er en undersøkelse gjennomført av Lunds Tekniska Högskola i Sverige som fikk navnet » Cabotagestudien». Etablert for å kartlegge kabotasjekjøring i vårt naboland.

cabotage

Ved hjelp av en mobil-app kunne sjåfører og andre enkelt registrere utenlandske lastebilers registreringsnummer. Stedsangivelsen kom automatisk via mobiltelefonens innebygde GPS.

I løpet av seks uker ble det foretatt 162.000 registreringer, og beregninger etter studien viste at omkring 2000 utenlandske lastebiler utførte ulovlig transport i Sverige!

Det er ingen som helst grunn til å tro at situasjonen skulle være noe bedre her i Norge.

 

Det er bekymringsfullt, men samtidig forståelig at Sæther forsøker å underslå den alvorligste trusselen norsk transportnæring står overfor.  NHO Logistikk og Transport organiserer selskaper som utelukkende er opptatt av billigst mulig transport. De bryr seg ikke om det er en utenlandsk eller norsk sjåfør som sitter bak rattet i en lastebil eller turbuss – eller om daglønna til den utenlandske sjåføren er lik en norsk timelønn.

Men spør NHO Logistikk og Transport sine kolleger i Lastebileierforbundet, får de beskjed om at norske transportører stadig mister oppdrag og at speditørselskapene nå presser prisene så lavt at det ikke er til å leve av.

Og spør de norske yrkessjåfører får de vite at sjåførene presses på kjøre og hviletid og at prispresset nok også fører til svekket vedlikehold av kjøretøyene. Det er ikke tilfeldig at 60 prosent av ulykkene der tyngre kjøretøy er involvert, er utforkjøringsulykker og ofte som følge av tretthet.

Og Vegvesenets tekniske kontroller dokumenterer til fulle den tekniske standarden på de kjøretøyene som ruller rundt på norske veier. Rett nok er utlendingene verstinger i så måte, men det er heller ikke få norske kjøretøy som har fått kjøreforbud – hvilket klart viser at ulik konkurranse nå går på trafikksikkerheten løs.

Erling Sæther, Flowchange. Bilde: www.gudim.no

 

Erling Sæther har rett i en ting: Vi kan ikke eksakt anslå hvor omfattende kabotasjevirksomheten er i Norge – ikke ennå. Det føres ingen kabotasjekontroll. Utenlandske kjøretøy kan relativt risikofritt kjøre som de vil i Norge. De betaler knapt moms eller andre avgifter noe sted.

Vi bør kanskje ikke ha store forventninger til NHO Logistikk og Transport, men dersom det er slik Sæther hevder, at kabotasje ikke er noe problem i norsk transportnæring, kan det heller ikke spille noen rolle for ham og NHO Logistikk og Transport om et transportregister ser dagens lys.

For vi går ut fra som sikkert at NHO som arbeidsgiverorganisasjon vil arbeide for like konkurransevilkår i det norske transportmarkedet.

 

 

Skal norsk transportnæring overleve så må myndighetene sørge for like vilkår. Det gjør man ved å sette inn tiltak som sørger for kontroll av alle utenlandske vogntog som strømmer inn over Norge, mange med en symbolsk last, for å kunne kjøre kabotasje her. Hvis ikke så tror vi at NHO må bruke enda flere utenlandske transportører i framtiden.

Men det er kanskje det de ønsker?

 

Utfordringene i en hardt prøvet transportbransje er mange og vanskelige. TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår. Kjøttvekten er helt avgjørende.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.