Det var den klare meldingen fra våre medlemmer som kjører størstedelen av arbeidstiden sin på til dels nedslitte vestlandsveier.

 

konvoiI dag var vi invitert til å være med i konvoi fra Stryn til Grotli for å markere hvor viktig denne vegstrekningen er og at vi må få en forutsigbar veg over dette viktige øst/vest sambandet.

Aksjonsgruppa for «Strynefjellet 15 – Konvoi for rassikker og forutsigbar RV15» inviterte alle til å stille og oppmøtet og engasjementet var stort.

Konvoien startet med oppmøte i Stryn kl 13:00 og så avreise over Strynefjellet til Grotli.

Vegen er ei viktig transportåre for innbyggerne, for gjennomgangstrafikk og for næringslivet.

Rv. 15 fra Otta og vestover er ikke dimensjonert for den trafikkmengden og de kjøretøyene som er i dag. Mesteparten av vegen ble planlagt og bygd for over 40 år siden og både kurvatur, bæreevne og bredde er ikke oppdatert på store deler av strekningen. Dette går utover framkommelighet, det går ut over trafikksikkerhet og det går utover beredskapen- og samfunnssikkerheten.

konvoi
Dronefoto: Ole Andre Kjos Ullebø

De gamle tunnelene i Breidalen mellom Skjåk og Stryn er utrangerte, og for lengst inne i siste del av sin levetid. Tunnelene utgjør en trafikksikkerhetsrisiko og tilfredsstiller ikke kravene til regularitet.

Vinteren 2019/2020 var tunnelene stengt 1000 timer, inntil 4 døgn i strekk. Næringsliv og ekspressbussene pådro seg unødige kostnader og heft. Bare for Lesja Bilruter som kjører fra Skjåk til Byrkjelo utgjør en omkjøring 360 km en vei.

Ny tunnel vil eliminere 13 raspunkt mellom Skåre – Breidalen og 17 raspunkt mellom Breidalen-Geiranger.

 

 

Nå må samferdselsministeren, regjeringen, Stortinget og ikke minst fylkespolitikere snu nesen mot nord og vest og innse at vi trenger samferdselsårer i hele landet om vi ønsker og vil legge til rette for at folk skal bo i hele landet. Og om vi ønsker å benytte de ressursene vi har til det beste for både by og bygd.

Budskapet og kravet er klart og tydelig «Ja til rassikker og forutsigbar rv. 15 Strynefjellet nå!» et krav TLF gir full støtte til.

 

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.

Bli medlem du også