Den siste uken har vi fått mange henvendelser etter oppslagene om konsekvenser av nylig innførte krav til vinterdekk. Flere har sannsynligvis gått glipp av vår sak om høringssvar som ble publisert 4. september 2019.

Du finner igjen denne saken her:

Offentlige høringer fra departementene er nettopp det – offentlige. Disse legges ut på enten departementets eller direktoratets nettsider og hvem som helst står fritt til å sende inn kommentarer og bemerkninger til disse.

Til tross for at vi sjelden blir tilsendt materiale, deltar vi ofte i høringsrunder, der vi taler yrkessjåførenes sak. Som oftest får vi tips om pågående eller forestående høringer og agerer deretter.

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen.

Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

 

Vegdirektoratet sendte på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ut forslag til endringer i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy og forskrift 17. september 1993 nr. 855 forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Skjerping av kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy og økte gebyrer for brudd på vinterutrustning.     Høringsfrist var 27.08.2019

 

Vårt høringssvar er gjengitt i nevnte sak fra september 2019 men for ordens skyld legger vi den her også slik at du kan lese den. I tillegg legger vi også ved høringssvar fra to andre som hadde sendt inn.

God lesning.

 

 

 

 

 

 

 

Engasjerte medlemmer bidrar med innspill til høringer.

Bli medlem og bidra du også 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.