To av de mest hyppige henvendelsene vi får inn til oss i TLF handler om vanskelighetene knyttet til fremkommelighet og å finne en egnet hvileplass for å avholde lovpålagt døgnhvile. Etter 20:00 på kvelden er det nesten ikke mulig å finne et egnet sted å stoppe mange steder i landet.

hvileplasserVi i TLF er ikke ukjent med problemet og vi er selv også ofte å finne på en av landets hvileplasser.

Vi blir ofte fortalt og vi har sett selv at noen av de største og flotteste hvileplassene i landet er okkupert av utenlandske vogntog som står og venter på oppdrag. Fugleåsen i Ski er skrekkeksempelet, men langs hele E6 fra Svinesund og inn til Oslo er hvileplassene overrepresentert av utenlandske vogntog.

Ja vi har sågar blitt fortalt at norske vogntog jages bort fra enkelte hvileplasser i Norge.

I TLF ville vi prøve å kartlegge tilgjengeligheten på noen av hvileplassene på kveldstid, hvem som bruker hvileplassen og renhold på de sanitære fasilitetene og vi bestemte oss for å kjøre strekningen fra Svinesund til Bergen.

 

døgnhvileplassVi startet ved Svinesundparken og klokken var blitt 20:30. Både den nye og den gamle truckstoppen (v/Sparkjøp)  var overfylt.

Videre sjekket vi Storebaug (begge sider), Vestby (begge sider) Fugleåsen, Svartskog (begge sider), Sollihøgda (begge sider) og Vik (begge sider)

 

Alle hvileplassene var fulle og til sammen på disse hvileplassene talte vi 17 norske vogntog og et sted mellom 350 og 400 utenlandske.

 

Den neste kvelden dro vi videre vestover og var på Gol ca klokken 22:00. Plassen var helt full og flere vogntog stod parkert langs kantene. I Lærdal var det en ledig plass. Tre utenlandske vogntog stod på kontrollplassen.

Haukås har vi beskrevet tidligere

I Gudvangen var det fullt. Det samme på Skulestadmo, Kvåle og på Camillas på Dale.
På Haukås i Bergen var det også fullt, men vi fikk plassert bussen vår mellom to hensatte maskinhengere.

På vår tur var det nedslående å se hvor dårlig det står til med renholdet av de sanitære fasilitetene på hvileplassene.

Kanskje kan det skyldes at det vaskes på morgenen, men det er ikke bra nok for en som må benytte toalettet på natten.

Vi tror det er få andre yrkesgrupper i samfunnet som hadde tatt til takke med slike toalettforhold på sin arbeidsplass.

 

 

Om vi legger til grunn at det for tiden er redusert fremkommelighet på mange av transportårene i landet vårt og at det er vanskelig å finne egnede hvileplasser blir det vanskelig å få kjøre og hviletiden til å gå opp. Myndighetene fraskriver seg sitt ansvar, men de tar ansvar når det gjelder å reagere mot brudd på nevnte regelverk.

 

At man i tillegg hyrer parkeringsvakter til å bøtelegge vogntog som står utenfor oppmerket felt på hvileplassene gjør det hele ganske makabert.
Som sjåfør er man pålagt å avholde lovpålagt hvile. Man kommer fram til planlagt hvileplass og oppdager at det er fullt.

Man ser at man kan parkere langs kanten uten å være til hinder for noen, men man vet at man kan bli bøtelagt for feilparkering. Hva skal man gjøre da? Skal man fortsette å lete etter hvileplass et annet sted selv om man da bryter kjøre og hviletiden? Eller skal man ta en parkeringsbot?

Så lenge det er et skrikende behov for flere hvileplasser i Norge blir praksisen med parkeringsbøter på hvileplassene bare tullete.

Løsningen

For et par dager siden åpnet en ny og stor hvileplass i Bamble. Det er bra, men utbyggingstempoet er alt for tregt.

Et annet problem er hvileplassenes beliggenhet.

TLF har tidligere henvendt seg til myndighetene med et forslag til løsning som vi selv synes er veldig bra. Vi har ikke fått svar fra myndighetene.

Vi oppfordret selvsagt også bransjens organisasjoner om å støtte opp om forslaget, men vi har ikke hørt noe fra noen av de.

Forslaget går i hovedtrekk ut på at døgnhvileplasser blir et tema i plan og bygningsloven. Det er tenkt å fungere slik at for å få godkjent industribygg som genererer transport må det også legges til rette for døgnhvileplasser med sanitære fasiliteter som gjenspeiler virksomhetens transportmengde. Søkes det om å etablere industriområder skal hvileplasser være en del av kriteriet for å få godkjenning.
På denne måten vil man få på plass mange nye hvileplasser med god geografisk spredning. Samtidig er det en stor fordel for sjåførene og transportørene at man faktisk kan kjøre fram til destinasjonen sin og ta døgnhvile der. På denne måten får man utnyttet vogntogene mer optimalt.

TLF er dessverre for liten til å presse fram et slikt forslag alene og for å komme noen vei må man få på plass politiske vedtak. Derfor er det trist at ingen henger seg på og blir med å støtte opp om forslaget.

døgnhvileplassI TLF har vi de siste ukene brukt mye tid på å kartlegge fremkommeligheten på veinettet vårt på kveldstid og tilgjengeligheten på hvileplasser. For oss er det lett å konkludere med de samme bekymringene som sjåførene gjør oss oppmerksom på.

Vei/tunnelarbeid gjør det umulig å planlegge tidsbruken på turen. I tillegg medfører sommertrafikken ekstra ventetid på fergestrekningene. Mangel på, og fulle hvileplasser gjør det vanskelig å finne egnet hvileplass til døgnhvile på kveldstid.

Det er myndighetenes ansvar å legge til rette for at man skal kunne finne seg en døgnhvileplass og det er myndighetene som administrerer vegvedlikeholdet langs veiene våre.

For oss er det åpenbart at myndighetene sitter på en stor del av ansvaret for at sjåførjobben nesten blir umulig å gjennomføre innenfor de rammer lover og regler krever.

Da er det et stort paradoks at det er sjåførene som sitter igjen med bøtene.

 

Transport og Logistikkforbundet skal fortsette med å være norske sjåførers stemme mot sosial dumping og andre uverdige forhold i bransjen vår. Vi skal støtte opp om den seriøse delen av transportnæringen og vi skal plage de useriøse.

Ønsker du en trygg og god sjåførjobb også i fremtiden må du ta din del av jobben. Det eneste du trenger å gjøre er å organisere deg.

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.