Først av alt så er det å jobbe som yrkessjåfør noe av det mest spennende i verden, og selv om det kan være både risikabelt og skummelt, så er det å være kaptein på egen skute noe av det mest spennende som finnes.

 

Det er rett og slett en opplevelse som gir en skikkelig mestringsfølelse om alt går riktig, og går noe galt så har du ingen å skylde på. Du er jo kaptein tross alt og en kaptein skal ikke klandre andre. Han skal stå rakrygget og holde kursen mens omgivelsene holder i tømmene på det som lett kan bli et havari om ikke hesten sales rett.

Når det går galt

Yrkessjåfører har høy risiko for å miste arbeidet pga. uhell som fører til førerkortbeslag. Å kjenne rettighetene dine når en slik situasjon oppstår er viktig – enda viktigere er det å ha dyktige advokater i ryggen som har erfaring og trening med veitrafikksaker.

Uhell skjer ofte når man minst venter det og jeg er veldig glad for at jeg hadde TLF i ryggen den dagen jeg var uheldig.

Heldigvis var jeg medlem i TLF den dagen ulykken rammet. Jeg mistet kontroll på hengeren som var lastet med hengende slakt og denne veltet.
Førerkortet ble beslaglagt på stedet av politiet og jeg kontaktet TLF som straks tok tak i saken.
De kom opp til Sande og undersøkte hengeren og de fant detaljer som tydet på teknisk svikt, noe som ble avgjørende i retten, hvor TLFs advokater fikk tilbake førerkortet mitt og fikk meg frikjent.

Joachim Andersen, yrkessjåfør

Fellesskap.

Å bli medlem i en fagforening er en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes – og fellesskapets – interesser.
Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament.

 

Advokathjelp

Vi er tilknyttet dyktige advokater og jurister som bistår medlemmene når vanskelige forhold oppstår på jobben, og gir hjelp og veiledning i alt rundt ditt ansettelsesforhold.

Medlemsfordeler

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du tilgang til gratis juridisk, faglig og økonomisk rådgivning.

 

 

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2022
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Bli en del av landets eneste fagforening av og for yrkessjåfører.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra hele beløpet i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også