Vi er ganske stolt når vi presenterer Transport & Logistikkforbundets nye Forbundsstyre. Styret som er et interimsstyre skal virke frem til første Landsmøte, hvor vi velger TLFs første valgte styre.
Styresammensettingen er veldig god og vi er glad for at vi har klart å samle et såpass potent styre.

I god TLF ånd har vi fått på plass et forbundsstyre bestående av lastebilsjåfører. Nok en gang skiller TLF seg ut, for vi er det eneste forbundet i Norge som kan skilte med et forbundsstyre som utelukkende er sammensatt med representanter for bransjen.

Sammensettingen av styret gjør at vi har veldig stor tro på fine resultater. Her har vi folk som kan organisasjonskultur og vi har folk som har gode faglige kunnskaper om bransjen og yrket.

Vi gleder oss til å jobbe med det nye styret og vi er glad for å få flere folk på laget. I tiden som kommer vil TLF bli enda tydeligere og enda sterkere.

HVEM SITTER I STYRET? – les mer.

Derfor er TLF det beste alternativet om du som sjåfør ønsker å organisere deg.
Vil du melde deg inn i godsfolkets egen fagforening gjør du det her:   Bli medlem

Gjør du det er du med i et forbund som tør å tenke nytt og som kjenner bransjen. Din beste investering i 2018 er et medlemskap i TLF.

Om noe skjer er det godt å ha oss i ryggen. I TLF tar vi vare på hverandre.