En milepæl i TLFs historie

Denne helgen 23.02 – 25.02 2018 har TLF forbundsseminar på Color Magic.  Dette er første gang styremedlemmene og sekretariatet samles. I dag har vi evaluert det som har vært gjort i TLF frem til nå og vi har hatt en god og engasjerende debatt om veien videre for TLF.

Dagens møter har vært kreativ og nytenkende i god TLF ånd og en gjennomgang av medlemstilbudet og medlemsfordelene til både medlemmer og tariffbedriftene viser at TLF er det beste valget for lastebilsjåfører som vil organisere seg. Det faktum at alle styremedlemmene i TLF er lastebilsjåfører gjør oss unike sett opp mot konkurrentene våre hvor lastebilsjåførene utgjør en minoritet i forbundsstyrene.

forbundsstyret møtes

 

I morgen skal det avholdes styremøte hvor det blant annet skal lages handlingsplan. Der vil man legge føringer for hvilke saker TLF skal prioritere, planer for verving, kvalitetssikring av medlemspleie og mye mer. Vi legger ut info så raskt vi klarer.

Kvelden skal vi bruke til å bli bedre kjent med hverandre og dele erfaringer. Ingen forbund i Norge kan skilte med et forbundsstyre med bredere bransjekunnskap enn TLF.

 

 

 

Vi som startet opp TLF er både rørt og stolt over kreativiteten, samholdet, motivasjonen og humøret i forbundsstyret vårt.

Denne helgen er en milepæl og TLF er betydelig styrket.

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.