Bring er blitt den nye marionetten alle kan rette sitt raseri mot, mens alle andre slipper unna. Men denne ensidige fokuseringen behandler symptomer på en usunn transportkultur heller enn årsaken til problemene.

 

Det er stort politisk engasjement knyttet til Bring sin polske utvidelse. Debatten om hvorvidt Staten i form av Bring skal ekspandere og bygge seg opp internasjonalt er spennende nok, men er det denne debatten vi bør ta nå?

regelverkNLF har de siste årene vært aktiv når det gjelder å ettergå selskaper som opererer i det internasjonale transportmarkedet. Først var det Latviske Kreiss som fikk søkelyset på seg etter at de var blitt transportør for Collicare.

Senere har Bring vært gjentatte ganger i søkelyset, og nylig var det Dinotrans som fikk NLFs oppmerksomhet.

For dem som hørte Trontalen i Stortinget ble det tydelig at også politikerne er opptatt av Bring og statens rolle som transportør.

Problemet når man går etter utvalgte transportselskap er at man kanaliserer oppmerksomheten bort fra det som er mest viktig.

 

symptomerDen virkelig store elefanten i rommet er Norges manglende evne til å etterse at lover og regelverk knyttet til den internasjonale transporten overholdes, samt å avdekke og sanksjonere ovenfor dem som bryter regelverket.

Transportfusk foregår i stor stil og dette er den aller største trusselen for norske bileiere.

Skal vi løse krisen i transportbransjen er det her vi må starte.

 

 

Det første vi må gjøre er å innføre et transportregister for å få oversikt over den internasjonale transporten i Norge. Dette er anbefalt i artikkel 14 i kabotasjeregelverket. TLF har utviklet et slikt register og tilbakemeldingene fra bransjens og kontrollmyndighetenes fagmiljø har vært positive.
Registeret gjenskaper vogntogenes ferd gjennom landet vårt, hvor lenge man har vært her og hvilke transportkjøpere man har kjørt for.

NLF, YTF og tidligere NTF har jobbet mot dette registeret og lansert en frivillig ordning knyttet til elektroniske fraktbrev som et alternativ. Dette kombinert med de nye smartskriverne vil gjøre susen hevder de. Problemet med deres alternativ er at systemet ikke fanger opp transportkjøperne som alle er enig om at skal ansvarliggjøres.
Selv om TLFs transportregister har vært votert over to ganger i Stortinget har vi ikke hørt et eneste ord fra bransjens øvrige organisasjoner i forbindelse med registeret. De har bestemt seg for at de ikke snakker med TLF … Ingen vet hvorfor.

 

nævra avsløring
Les saken her:

I forrige uke viste vi hvordan trallebytter kamuflerer innenlands turer for de utenlandske transportørene og får innenlands turene (Kabotasje), til å se ut som internasjonale turer.

Vi viste hvordan urettmessig moms kreves tilbakebetalt, og vi viste hvordan trallebyttene representerer posisjonering og god utnyttelse av sjåførene. Eller for å kalle det hva det er:

Regulær organisert transportvirksomhet med utenlandske kjøretøy i Norge.

 

 

Vi fokuserte i vår sak på Girteka, siden enkelte i bransjen har gått langt for å friskmelde selskapet, ja sågar å kalle de en av de seriøse utenlandske aktørene.
Trallebytting driver alle de store utenlandske aktørene med og omfanget er stort.
Dette burde interessere NLF som er bileiernes organisasjon. Vi har ikke hørt noe fra dem, men vi har hørt fra kontrolletatene og fra ledelsen i Girteka.

 

Bilde: Nils Kristian Saltveit

I TLF har vi hele tiden sagt at vi må gå etter årsakene og ikke symptomene hvis vi skal få orden på bransjen.

Et godt eksempel på at det ikke har noe for seg å gå etter symptomene er saken NLF kjørte i gang mot Kreiss.
Kreiss hadde fått kjøring for Collicare. Etter mye press fra NLF mistet Kreiss denne kjøringen.

Man kan si at NLF lyktes i å få Kreiss bort fra Collicare. Kanskje er det til og med færre biler fra Kreiss i Norge i dag. De har blitt erstattet av andre aktører. Dessverre ikke av norske aktører, men av andre utenlandske aktører som kanskje ikke har den samme gode standarden på vognparken som Kreiss hadde. Vi har ingen grunn til å tro at de som erstattet Kreiss har bedre lønns og arbeidsvilkår.

Den eneste måten vi kan bygge opp igjen den norske transportbransjen på, er hvis vi klarer å få oversikt over den internasjonale transporten i Norge og sørge for at reglene følges etter hensikten. I dag er det fritt frem i det grå markedet og dette markedet er gedigent. Vi våger påstanden milliardindustri.

I denne sammenhengen er Bring Slovakia/Polen en liten mus og når vi bruker tid og krefter på hvorvidt Bring skal være statlig eller ikke har vi helt feilt fokus.
Men folkene i Girteka, Vlantana, Kreiss, LKW Walter, Kuehne+Nagel, Blue Water, Prizma, Elltrans, RV Transportas, Dinotrans og alle de andre synes det er helt greit at norske politikere og de norske transportorganisasjonene har radaren sin på Bring.

Ser man ikke galskapen eller ønsker man ikke å se den?

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.