Er det fornuftig at folk som ønsker å ferdes tryggest mulig på norske vinterveier straffes med en avgift? Og – Finnes det egentlig gode grunner til å kreve piggdekkavgift?

piggdekkavgift
Les saken her

I TLF synes vi ikke det. Tidligere har vi satt søkelyset på en bransje som brøyter seg til raka fant fordi Statens Vegvesen ikke er villig til å sørge for en god anbudshygiene.

Dette har ført til at de som utfører jobben ikke tjener penger og en stor variasjon i standarden på sluttproduktet selv om kravene til resultater er like. Resultatet både denne vinteren og den forrige er mange uhell og store forsinkelser. Dette har alle som leser aviser fått med seg.

I TLF skal vi ikke ta stilling til klimaendringene, men Statens Vegvesen skylder på utfordrende værforhold når de skal bortforklare de glatte veiene og meteorologene forteller at vi i fremtiden kan vente oss mer av slike værforhold.

 

piggdekkavgiftNullvisjonen

Myndighetene gjentar til stadighet at de jobber etter en nullvisjon i forhold til antallet drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor har de også vært opptatt av krav til vinterdekk for kjøretøy over 3500 kg. For noen år siden innførte de krav til såkalte 3pmsf merkede dekk, populært kalt alpedekk. Dessverre har det vist seg at dekkene  i denne klassifiseringen har et så stort spenn at de strekker seg fra de beste vinterdekkene til dekk som best kan betegnes som sommerdekk. Myndighetene gjorde dessverre en slett jobb når de innførte de nye dekkravene, eller så fikk de veldig dårlige råd fra dem som hevdet å være eksperter.

 

TLF stod ganske alene når vi frarådet innføringen av 3pmsf dekkene i vårt høringssvar, selv om standpunktet vårt var forankret i en grundig studie av kvalitetsforskjellene på 3pmsf dekkene og uttalelser fra flere av Europas fremste eksperter på dekk.

(Denne saken kan du lese mer om her)

Før man innførte piggdekkavgiften var det ikke uvanlig at sjåførene både på lastebil og buss fikk velge om de ville ha piggdekk eller piggfritt. Etter at piggdekkavgiften så dagens lys forsvant denne valgmuligheten for de fleste.
Når det kommer til personbiler ser man at de aller fleste i og rundt de største byene kjører piggfritt. Avgift og en rekke kampanjer hvor man i stor grad har overdrevet de piggfrie dekkenes vinteregenskaper, har ført til at svært mange har byttet trafikksikkerhet bort mot politisk korrekthet.

Les saken her

Glattere

Tilbake i 2014 sa kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund, Jan Ivar Engebretsen:

«Vinterdekk uten pigger gjør veibanen glattere. Jo flere som kjører piggfritt – desto større utfordringer får vi i trafikken.»

Nå sier stadig fler det samme.
Det er enighet om at der piggfrie dekk polerer underlaget slik at det blir svært glatt, ville man om flere kjørte med piggdekk oppleve en mer ru såle som gir bedre feste og kortere bremselengde.

 

 

De aller fleste som kan noe om dekk, er enige om at piggdekk har bedre vinteregenskaper enn piggfrie. Mens piggdekk scorer best på bremselengde og stabilitet, scorer de piggfrie dekkene best på komfort og på bar vei.
Dessverre har piggdekkenes medalje en bakside. Mer veislitasje og svevestøv. Svevestøvet kan minimeres med enda mer vask og feiing av veiene i tettbygde strøk.

Spørsmålet man bør stille seg, er om man skal prioritere sin egen og medtrafikantenes sikkerhet fremfor bivirkninger som svevestøv og asfaltslitasje?

Dyktige sjåfører og folk som kan reise kollektivt på de glatteste dagene vil fint kunne klare seg med piggfrie dekk.

Man kommer seg greit gjennom vinteren også med piggfrie dekk hvis man tar de nødvendige hensyn og forhåndsregler, men kjøper man seg piggdekk kjøper man seg også større marginer..

Problemet med piggdekkavgiften er at mange velger bort det tryggeste dekkvalget både av økonomiske grunner, men også fordi myndighetene har oppfordret dem til å velge piggfritt.

 

 

Nokian Tyres leverer kvalitets vinterdekk som i lang tid har toppet vinterdekktestene. De produserer vinterdekk både med og uten pigg. Sitatene under er hentet fra deres nettside.

«Piggdekk passer særlig godt hvis du bor nær kysten der veiene ofte blir isete om vinteren.»
«Piggdekk er bedre enn piggfrie dekk på våt is og hardpakket snø.»
«Piggdekk klarer best skiftende føreforhold, og gir spesielt på glatt vei kortest bremsestrekning og best kjøreegenskaper.»
«Et godt piggdekk gir føreren tydelige signaler om når man er i ferd med å miste grepet.»
«Det er som regel også lettest å korrigere en skrens med en bil som har piggdekk.»
«Piggdekk er det beste alternativet når bilen brukes av flere familiemedlemmer eller uerfarne sjåfører, eller hvis du kjører lange strekninger.»
«Piggdekk er fremdeles det sikreste og mest effektive valget.»
«Sjåfører som ønsker å prioritere sikkerhet bør velge piggdekk, siden bremselengden er vesentlig kortere enn med piggfrie dekk, spesielt på is. På glatt føre er det mer sannsynlig at en bil som er involvert i en ulykke har piggfrie dekk enn piggdekk (VTT, 2014).

Det finske veidirektoratet Liikenneturva og bilmagasiner som gjennomfører sammenligningstester anbefaler vanligvis bruk av piggdekk siden de reduserer risikoen for trafikkulykker.»

Hvordan kan myndighetene avgiftsbelegge folk som følger disse rådene? For oss er det en gåte, for logisk er det ikke! I et land som har ambisjoner om en nullvisjon finnes det ingen gode argumenter for å opprettholde piggdekkgebyrene. Kostnadene knyttet til mer vask og feiing av veiene våre er en liten utgift sammenlignet med lidelsene ofrene og de pårørende etter trafikkulykkene må betale.

Fjern piggdekkavgiften nå!

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.