I denne saken skal vi gi honnør også til Politiet for at saken løste seg på beste måte slik at vårt medlem i går kunne hente ut sitt førerkort og er nå tilbake i jobb.

 

norsk transportVi er på Nord-Vestlandet og TLFs medlem blir oppmerksom på en sivil politibil med blålys som dukker opp i speilet. Han senker farten og legger vogntoget ut til høyre slik at politibilen kan komme trygt forbi. Når politibilen er oppe på siden av førerhytten gir politimannen signal om at han skal stoppe.

Når han har stoppet kommer en politimann bak og forteller at han er tatt for å ha benyttet håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Ikke nok med det. Siden han har prikker i førerkortet fra før blir førerkortet beslaglagt på stedet.

Vårt medlem blir forfjamset og forteller at dette ikke kan stemme. Han hadde ikke vært i telefonen. De siste 20 minuttene hadde han hørt på en Podkast via telefonen som hele tiden har stått i holderen sin.
Politimennene er derimot sikker i sin sak. De så begge to at sjåføren brukte håndholdt mobiltelefon under kjøring. Videre protester skulle vise seg å være nytteløs.

Det var et fortvilt medlem som kontaktet TLF. Han stod i fare for å miste jobben hvis han ble uten førerkort i 6 måneder. Det ville gå tre måneder før han ville kunne motta dagpenger, noe som ville sette ham i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Sist, men ikke minst, ville samvær med barn bli svært vanskelig å få til uten å kunne bruke bil.

På et øyeblikk var hverdagen blitt til et mareritt som satte seg som en tung klump i mellomgulvet.
Bare tanken på konsekvensene av å stå uten førerkort fremkalte kvalme.

I TLF gikk vi straks i gang med saken og vi måtte prøve å finne en forklaring på hva som kunne ha skjedd?
Telefonlogg og utskrifter fra teleselskapet bekreftet at det ikke hadde vært trafikk på telefonen i tiden før han ble stoppet av Politiet. Kjøretøyet var utstyrt med håndfrisystem av beste kvalitet, så hvorfor skulle man benytte håndholdt telefon?

Sjåføren har en Plantronics Bluetooth øreplugg som han bruker når han er ute av bilen, for eksempel under lasting og lossing.

Like før han ble stoppet hadde han satt denne på lading i et grenuttak som var koblet til 12v uttak. Grenuttaket som har tre uttak, avgir et hvitt lys.

Mye tyder på at det var dette grenuttaket Politiet observerte og vurderte til å være en mobiltelefon.

I denne saken skal vi gi honnør også til Politiet for at saken løste seg på beste måte og vårt medlem kunne i går hente ut sitt førerkort og er nå tilbake i jobb.

Dessverre har denne saken en langt mer alvorlig side ved seg. Denne saken føyer seg inn i rekken av saker som viser hvor lav terskel man har for å ta fra en yrkessjåfør levebrødet.

 

Ingen er tjent med den praksisen som føres i dag når det kommer til førerkortbeslag.

Jobben yrkessjåførene gjør er helt avgjørende for å holde samfunnet i gang. Hele døgnet er noen av dem på veien og arbeidsforholdene kan være utfordrende, som når veiene er speilglatte, eller når vind og nedbør pisker mot rutene og natten er svart.

Det må bli slutt på at yrkessjåførene behandles som lovløse av myndighetene våre.

 

I TLF jobber vi for å endre rutinene for beslag av førerkort. Vi opplever at vi kjemper mot et tungrodd system og vi skulle ønske at andre organisasjoner med interesser i transportbransjen ville være med å støtte opp i denne kampen.
Til og med en yrkessjåfør har krav på rettsikkerhet!

 

Er du medlem i TLF og kommer i en situasjon der man vurderer å beslaglegge førerkortet ditt, er det viktig å du kontakter forbundet snarest. I TLF har vi vakttelefon som er åpen 24 timer i døgnet alle dager, slik at vi er tilgjengelig når noe akutt oppstår.
Nummeret er: 23 65 33 05

Alle andre henvendelser betjenes i TLFs kontortid: 0900 – 2100.

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra inntil kr. 5800,- i din skattepliktige inntekt.