På ekstraordinært landsmøte i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ble det med stort flertall bestemt at man skal gå inn i Fellesforbundet. Dermed ble det 123 år gamle forbundet lagt ned i dag.

Norsk Transportarbeiderforbund har en flott historie og selv for oss utenforstående er dette også en litt vemodig dag.

I TLF tror vi at dedikerte forbund knyttet til transportbransjen er veien å gå. Mye fordi det er viktig for lastebilsjåførene å være medlem i et forbund som kan, og forstår deres sak.

Vi frykter at avstanden fra sjåførsetet til ledelsen i forbundet blir enda større enn det den er i dag. Nettopp denne avstanden er et viktig argument for dem som ikke ønsker å organisere seg. Man føler ikke tilhørighet til «pampene» på toppen.

I fellesforbundet vil NTF utgjøre omtrent 10% av medlemsmassen. Lastebilsjåførene i NTF vil utgjøre mellom en og to prosent av den totale medlemsmassen. Hvilken gjennomslagskraft dette vil gi blir spennende å se.
Politisk er det også forskjeller mellom det blodrøde NTF og det mer moderate Fellesforbundet. En forskjell er synet på EØS hvor NTF er mot og Fellesforbundet er for. En annen endring er at man ikke lenger kan kalle seg politisk uavhengig, da Fellesforbundet aktivt støtter Arbeiderpartiet. Fellesforbundets leder sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

 

Foto: Erlend Angelo, Fri fagbevegelse

Heldigvis for NTF var enigheten stor om at man skulle inn i Fellesforbundet. Derfor vil neppe disse politiske forskjellene spille noen stor rolle. Man hadde nok fått aksept for det politiske i fusjonsprosessen.

I TLF tror vi NTF kommer styrket ut av sammenslåingen tariffpolitisk. Dette kan ha en positiv effekt for landets bussjåfører. Kanskje blir det vanskelig for YS og holde på bussjåførene i tiden som kommer.
For lastebilsjåførene er tariffdekningen så lav at sammenslåingen vil ha liten eller ingen effekt.

 

 

Foto: NTB

Transportpolitisk tror vi sammenslåingen mellom NTF og Fellesforbundet vil ha negativ effekt.

NTF har i liten grad satt farge på debatten i transportpolitikken knyttet til godstransport på vei, som et dedikert transportarbeiderforbund.

Når man nå beveger seg ytterligere bort fra grasrota i transportbransjen lover ikke det godt.

Det vil ta en stund før vi venner oss til at NTF ikke er NTF lenger. Man gjør seg mange refleksjoner når man tenker at 123 år med fagforeningshistorie nå nettopp er blitt det. Historie.

 

 

 

 

8 mai er en viktig dag i Norge. Frigjøringsdagen.
8 mai 2019 vil skrive seg inn i norsk fagforeningshistorie som den datoen ett av Norges eldste og mest tradisjonsrike fagforbund ble lagt ned.  Heldigvis vil historien bestå og for NTF var det en stolt historie gjennom hele det forrige århundre.

I TLF ønsker vi medlemmene og ledelsen i NTF lykke til i Fellesforbundet. Det blir spennende å se hvordan Fellesforbundet kommer til å påvirke transportbransjen i årene som kommer.

 

TLF jobber for en fagbevegelse hvor vanlige arbeidsfolk føler seg hjemme. En politisk uavhengig fagbevegelse som har fokus på norske arbeidstakere og deres utfordringer.

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.