På helgens Transport & Logistikk 2019 i Lillestrøm ble det skrevet aldri så lite fagforeningshistorie.
At Geir A. Mo og NLF setter seg i knestående og frir til FF og YTF er overraskende nok i seg selv, særlig når vi kjenner forhandlingsklimaet NLF tradisjonelt møter tariffkrav med.

Alle kan forandre seg og forbedre seg. Da blir man gjerne gift til slutt.
Nå var det ikke mindre overraskende at begge de utkårede takket ja til frieriet fra den tradisjonelt litt vriene arbeidsgiverorganisasjonen NLF.
Geir A. Mo og NLF fikk sitt Fellesforbund og sitt Yrkestrafikkforbund og vi må jo bare få gratulere. YTF lederen så nesten litt forelsket ut når han holdt takketalen, for han hadde mer fokus på brudgommen enn på de fremmøtte i salen. Søtt.

 

lønnsoppgjøret fra sidelinjenSpøk til side. Det som skjedde var egentlig ganske oppsiktsvekkende, i alle fall hvis NLF ønsker å gi sine medlemsbedrifter gode råd. For som det ble nevnt i debatten sliter norske transportbedrifter med bunnlinjen for tiden og et gjennomsnitt for de 100 beste bedriftene viser et overskudd på 1 fattig prosent.
Man var så vidt innom det faktum at tariffavtaler koster, men man glemte å fortelle at det er ett forbund i Norge som faktisk tilbyr tariffavtaler uten noen som helst kostnad.

 

 

Skal man ha en tariffavtale med FF eller YTF må man ha med AFP ordningen. AFP ordningen koster mer enn 10 000 kroner pr ansatt hvert år. Har man utenlandske ansatte eller ansatte over 55 år vil ikke disse kunne ta ut AFP. Bedriften må like fullt betale AFP for disse ansatte også.

NLF glemte også å nevne påslaget i kontingenten som påløper de bedriftene som går inn i det tariffpolitiske medlemskapet til NLF.

 

tranger fagforeningGeir A. Mo glemte også dette med streikefaren.

Han anbefaler bileierne å tegne tariffavtaler med forbund som i all sin tid har vist at lastebilsjåførene ikke har prioritet. I Fellesforbundet som teller 165000 medlemmer er ca 2000 lastebilsjåfører.

I Yrkestrafikkforbundet som organiserer tett på 12000 medlemmer er også ca 2000 lastebilsjåfører. Minoritetene som lastebilsjåførene utgjør i disse forbundene gjenspeiles i forbundenes transportpolitikk. Er det noen som har sett YTF eller FF sin strategi for godstransportsektoren de neste 5 årene?
Risikoen for at godsbedriftene som har tariffavtaler med YTF og FF rammes av streik er absolutt til stede. Ja, man kan sågar tas ut i sympatistreik for andre yrkesgruppers lønn eller tariffkrav.

Nå er det ikke slik at vi i TLF fraråder bedrifter å tegne tariffavtaler med hverken FF eller YTF. Har man råd til det er det bare fint.

 

Det som er viktig for oss å presisere, siden Geir A. Mo glemte det, er at det finnes et alternativt forbund man kan tegne tariffavtale med og her er tariffavtalen kostnadsfri.

En tariffavtale med TLF ivaretar akkurat de samme spillereglene som en tariffavtale med FF eller YTF gjør. Noen forskjeller er det riktignok:

TLF avtalen er uten AFP. Vi ønsker med tiden å kunne tilby AFP til dem som måtte ønske det som en frivillig ordning, men foreløpig nektes vi denne muligheten.

I mer enn 2 år har vi TT- merket (Trygg Transport) tariffbedriftene våre. TT- merket forteller at bedriften har tariffavtale og at transportkjøper ved å velge en TT- bedrift vet at denne transportøren er et trygt valg. Vi har et veldig godt forhold til tariffbedriftene våre og bedriftene er godt fornøyd med TLF som tariffpartner.

Tariffavtalen mellom TLF og bedriftene er direkteavtaler og er ikke landsdekkende. Dette betyr at man kan ha tariffavtale uten å risikere at man utsettes for streik.

En tariffavtale med TLF har ingen konsekvenser i forhold til kontingenten i NLF. Man trenger ikke være medlem i NLF for å få tariffavtale med TLF.

TLF er det eneste forbundet i Norge som er et rent godsforbund. I TLF bruker vi all vår tid på transportnæringen. Transportpolitisk er TLF tydelig og selv om vi er en arbeidstakerorganisasjon, bruker vi mye tid på saker som styrker bileiernes rammevilkår. Dette handler ganske enkelt om at det ikke er mulig å kreve gode lønns og arbeidsvilkår av en bileier som ikke tjener penger. Et eksempel er kommentaren i videoen under.

 

 

Nå er det jo slik at man kan ikke gifte seg med alle. Man velger gjerne ut den det er lettest å hanskes med. Kanskje lurer du på hva TLF hadde svart hvis Geir A. Mo gikk ned på kne og fridde?
Svaret hadde blitt omtrent slik:

Beklager Geir, men Nei. Vi vil ikke gifte oss med deg, men vi kan jo alltids være venner

Synes du transportpolitikk er viktigere enn makt, posisjoner og partipolitikk velger du TLF som din fagforening.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.