Hele Kreiss saken illustrerer godt hvorfor Norge oversvømmes av utenlandske transportører som nesten kan gjøre hva de vil. Vi har et regelverk og aktører i bransjen som i beste fall er naiv.
La oss først slå fast at Kreiss er en av mange aktører som utnytter et svakt regelverk, og derfor med største selvfølgelighet tilbyr sine tjenester i Norge.

regelverk

 

Merkelig at Arbeidstilsynet tar den tunge veien om Latvia når de enkelt kunne gått på bruker/bestiller i Norge.

 

 

 

 

Hvem har påseplikt?

Det er i utgangspunktet hovedleverandør som har påseplikt. Med hovedleverandør menes en entreprenør eller leverandør som har påtatt seg et oppdrag for en bestiller og som har en eller flere underleverandører til å utføre en del av oppdraget.

Påseplikten innebærer at hovedleverandør/bestiller skal foreta nødvendige skritt for å undersøke – og om nødvendig følge opp – at entreprenører/underleverandører nedover i en kontraktkjede tilbyr lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjøringsvedtak.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at påseplikten etterleves. Dersom tilsynsmyndighetene finner at rutiner for oppfølging mangler, eller der bestiller/hovedleverandør ikke følger opp brudd på allmenngjøringsforskrifter, vil tilsynsmyndighetene bruke nødvendige reaksjonsmidler. Det kan være pålegg, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Virksomheten vil i så fall få en kort frist til å rette opp forholdet.

 

kabotasje

Vi vet ikke om vi har forstått alt riktig rundt saksbehandlingen til Arbeidstilsynet rundt Kreiss, men det kan virke som om at de har lekket opplysninger til en arbeidsgiverorganisasjon som igjen har publisert opplysningene i et forsøk på å vise muskler i kampen mot sosial dumping.

 

 

Dette er urovekkende all den tid NLF organiserer flere av de store brukerne, eller skal vi si misbrukerne av billig arbeidskraft fra øst.

regelverkDen eneste måten vi kan stoppe den sosiale dumpingen på er ved å sanksjonere mot den norske oppdragsgiveren som velger å benytte denne typen transport.

I TLF har vi helt fra starten gått ut og hevdet at man bruker feil medisin i kampen mot sosial dumping.

NLF har med NTF og YTF i heiagjengen gjort grove feil som vi nå kan se at bare har fungert som en turbo i forhold til omfanget av den sosiale dumpingen i bransjen.

 

 

 

De har stilt krav til kompetanse, kjøretøystandard og flere kontroller. Dette etterleves i stor grad i dag og det gir en viss grad av aksept for dem som benytter denne type transport. Allmenngjøringen av minstelønn er et godt verktøy, men man klarer ikke etterleve den. Selvsagt gjør man ikke det når man valser rundt i blinde med krav i Øst-Europas bakgård. Der finner man ingen som er villig til å vedkjenne seg ansvar og i alle fall ingen som er villig til å betale gebyr.

girtekaPåseplikten er verktøyet Arbeidstilsynet må bruke og sanksjonene kan med denne i hånd ramme de som velger å benytte billigtransporten. Som transportkjøper er du ansvarlig for å benytte aktører som betaler minstelønn og som forholder seg til regelverket. Det er en plikt man har og den krever arbeid. Kanskje så mye arbeid og usikkerhet at det blir enklere og tryggere og velge en norsk transportør.

Så lenge NLF leter etter syndere i Latvia fremfor og se seg selv i speilet er de en garantist for at den sosiale dumpingen får fortsette i vår bransje.

Skal vi snu den negative trenden må NLF slå hardt ned på transportkjøper, og vi skjønner at det kan være vanskelig all den tid flere av NLFs medlemsbedrifter er tunge aktører i det østeuropeiske transportmarkedet.

Det blir ingen enkel jobb å rydde den norske transportbransjen, men vi har et godt og viktig verktøy i påseplikten. Hadde det ikke vært for de norske oppdragsgiverne ville ikke Norge vært oversvømt av utenlandske vogntog. Derfor må vi ansvarliggjøre disse oppdragsgiverne på en måte som svir hvis ikke de gjør jobben de er pålagt. Nemlig å bruke transportører som følger lover og regler.

Som seriøs transportør kan man enkelt registrere bedriften på velgtransport.no

kabotasjeVi må innse at det norske arbeidstilsynet ikke kan reise rundt i Øst-Europa og på Balkan å si FY! Dette er land som har andre regler, andre holdninger og vi får ikke gjort noe med det.

Nøkkelen ligger i å ramme transportkjøpere som tyr til billige løsninger som er på kant med regelverket knallhardt. Da kan vi snu trenden.
Hvis risikoen for sanksjoner ligger i den norske transportkjøpers lommebok, ja da kan det hende at norske transportører blir mer interessant.

 

 

NLF kan ha en hovedrolle i ryddejobben som må til i den norske transportbransjen. Spørsmålet er om de ønsker å rydde?

Om Arbeidstilsynet skal ha en rolle bør de komme hjem igjen og angripe dem som kynisk velger dumping transport for egen kortsiktig vinning. Det er norske transportkjøpere, også tilknyttet NLF.
Arbeidstilsynet skal arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Gjennom tilsyn og veiledning skal Arbeidstilsynet motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Og et lite PS til Arbeidstilsynet. Når dere går i gang med sanksjoner mot norske transportkjøpere, send oss gjerne en kopi av saksdokumentene så skal vi publisere dem.

 

 

Støtt kampen og gi din tillit til noen som tør å sette et kritisk søkelys

på vegne av sjåfører og bileiere.

Bli medlem i TLF i dag!   SAMMEN KAN VI GJØRE EN FORSKJELL!

Bli medlem du også