Det er lenge sidene et veiprosjekt har skapt så mye engasjement som bro eller et nytt løp i tilknytning til den eksisterende Oslofjordtunnelen og etter vårt syn finnes det gode argumenter for begge løsninger.

 

oslofjordtunellenNå har ESA sagt at de ikke vil sette foten ned for bygging av et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Dette er dårlige nyheter for dem som ønsker seg bro, men er det egentlig så ille med et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen?

Hvis vi ser på noen fakta, kan det hende at en løsning med nytt tunnelløp likevel er til å leve med.

Motstanderne av tunnel har i stor grad satt søkelys på ulykker men er det virkelig så farlig som de vil ha det til.
Statistisk Sentralbyrå og Trafikkøkonomisk Institutt forteller følgende:

I Norge har det omkommet 22 591 mennesker i trafikken i perioden 1945 – 2017. Ingen av disse har omkommet, der brann i tunnel har vært primærårsak. De siste årene har dødstallene i trafikken ligget på 150-160 omkomne.
Oslofjordtunnelen slik den er i dag har 1/3 av trafikkulykkene per kjørte km sammenlignet med broer.
Med et nytt løp vil sikkerheten i Oslofjordtunnelen forbedres radikalt, særlig fordi man kan evakueres over i det andre tunnelløpet ved brann.

I Norge er det 34 undersjøiske tunneler. 30 av disse er brattere enn Oslofjordtunnelen og de går i ett løp.
I Norge er det totalt ca. 1200 tunneler og i Region Øst er det 78 tunneler.

I perioden 2002 – 2011 var det 89 branner i tunnelene i Region Øst. Det brant i flate, lange, korte og bratte tunneler. Det har vært store branner i Smiehagantunnelen, Nordbytunnelen, Follotunnelen, Nøstvettunnelen, Frognertunnelen og Oslofjordtunnelen.

 

 

Statens vegvesen hevder at Oslofjordtunnelen er én av Norges sikreste. Det betyr imidlertid ikke at tunnelen er ufarlig. Men, sammenlignet med hva som skjer av ulykker ellers i trafikken, er den et av de tryggere stedene. Med et nytt tunnelløp vil sikkerheten forbedres kraftig.

Et nytt tunnelløp kan ferdigstilles relativt raskt (2022 ?). Kostnaden er beregnet til 4 milliarder kroner og tunnelen er ferdig prosjektert og regulert.
En broløsning er fortsatt på planstadiet og vil tidligst kunne stå ferdig i 2030-2040. Kostnaden er beregnet til 17 – 23 milliarder kroner.

oslofjordtunellenEt nytt løp i Oslofjordtunnelen vil gjøre den til landets tryggeste undersjøiske tunnel.

Nå er det heldigvis ikke TLF som skal avgjøre om det skal bli nytt tunnelløp eller bro under/over Oslofjorden. Strengt tatt ligger dette et stykke utenfor vårt kompetanseområde.

En del av transportbransjens organisasjoner har engasjert seg sterkere i debatten enn hva vi i TLF har gjort. All ære til de for det, men vi føler behov for å presisere vår uenighet knyttet til noen av argumentene som brukes av bransjens organisasjoner.

Man hevder at 7% stigning / fall representerer stor fare for overoppheting av motor og bremser. Dette er faktorer man kan støtte hvis man er enig i at sjåførkompetansen og kjøretøyene er dårlig.

Foto. Frode Tellevik, Transportmagasinet

En yrkessjåfør med riktig kompetanse vil kunne kjøre gjennom Oslofjordtunnelen helt risikofritt med et vogntog som er i god stand.

Om transportbransjens organisasjoner mener at sjåførkompetansen og kjøretøyene er i så dårlig forfatning at et nytt tunnelløp blir en dødsfelle

– Da er det ikke tunnelløsningen som er problemet.

I TLF tror vi at det går mot en tunnelløsning. Selv om mange vil bli skuffet, får vi glede oss over at sikkerheten vil bli enda bedre enn den er i dag. De 15-20 milliarder kronene man sparer ved å velge tunnelløsningen kommer forhåpentligvis andre vegprosjekt til gode.

 

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.