Den store snakkissen denne uken har vert Kreissjåføren som i fylla kjørte seg vill i et boligfelt med en Collicaretralle hengende bakpå. Lastebileierne i NLF har lenge hatt en torn i siden til Kreiss og det er berettiget, men er det godt nok?

Det er åpenbart at Kreiss er en aktør i lavprismarkedet i transportbransjen, men i forhold til problemet- eller helheten, er Kreiss bare en liten del av det.

Greien er at hvis vi sier «hokus pokus» og Kreiss forsvinner. Hva har vi oppnådd da?

politisk styringSvaret er dessverre ingenting.

Vi har selvsagt oppnådd at det blir ny kjøring for noen av de andre utenlandske lavprisselskapene men ingenting vil endre seg for dem som prøver å livnære seg av lastebilene sine her i landet.

 

 

I TLF jobber vi aktivt for å få bukt med den sosiale dumpingen. Skal vi lykkes må vi se hele bildet. Dette bildet er mye større enn Kreiss. Spørsmålet koker ned til om jakten på Kreiss er et spill for å styrke andre lavprisaktører?

Dette minner om fake news. Ikke fordi noen lyver, men fordi noen tier. De kaster bagatellmessige saker til oss som kjøttbein etter bikkjer, mens de store sakene begraves i dypet. En elegant måte å desinformere på.

kreissHva så med Collicare?
Collicare har stått frem og tatt ansvar! De har beklaget ovenfor beboerne i byggefeltet som ble forvekslet med en av deres kunder. De har forklart at Kreiss er en underleverandør i grensekryssende trafikk mellom Sverige og Norge, og at avtalen med Kreiss nå er terminert.

TLF har tidligere tatt opp Collicare sitt samarbeid med Kreiss. Den gang var det ingen vilje til å legge seg flat. Den gangen var reaksjonen fra Collicare at de ville nekte oss å bruke et bilde vi hadde tatt av en Kreiss med Collicaretralle, noe vi selvsagt ikke etterkom.

 

Nå blir det spennende å se hva Collicare har lært av denne saken.

Vi får tro at de nå har lagt bort telefonnumrene til billigtransportørene i øst og at de nå ser etter en seriøs norsk eller svensk transportør, for de ønsker nok ikke å få en slik historie til.

I TLF skal vi følge godt med, og vi gleder oss til å se hvem som trekker trallene til Collicare i fremtiden.

 

 

Føler vi i TLF en viss sympati med Kreiss?
Det er ikke lenge siden Kreiss ble hyllet for Europas heftigste nedbremsing. Veien fra suksess til fiasko kan være kort. I TLF har vi ingen dokumentasjon som forteller at Kreiss er verre enn de andre billigselskapene som opererer i det norske transportmarkedet.

Paradokset er jo at Kreiss havnet i byggefeltet med Collicare trallen fordi Collicare foretrakk å benytte seg av Kreiss sine tjenester fremfor andre transportører. De hadde vurdert Kreiss som det beste alternativet for Collicare. Nå dumper de Kreiss.

kreiss
Rapportene kan du lese her

 

For kort tid siden ble tre strategiske rapporter presentert av Transport og logistikkforbundet. Her legges mye av premissene for framtidas kontroll med en bransje styrt av tilfeldigheter.

Hva hendte siden – hørte vi ovasjonene? De sinte utbruddene? Hånlatteren? Ikke det.

Hva med et oppgitt sukk, i det minste? Ikke det heller.

 

 

 

Stillheten har imidlertid for lengst blitt pinlig! Norske yrkessjåfører og bileiere, det er på tide å våkne og stille følgende spørsmål til din organisasjon! Hva gjør dere?

Er det faktisk blitt slik at vi vil ikke mene noe? Vi tør ikke mene noe? Har vi har ikke nok kunnskap?
Dette er alvorlig og vil på sikt kunne være en trussel for hele transportnæringens livsgrunnlag. De aller fleste yrkessjåfører har til nå valgt stillhet, dog med noen få hederlige unntak. Denne stillheten er bemerkelsesverdig – for hvorfor skal ikke de det angår mest reagere?

Det som nå skjer er en kamp mot transportkriminalitet og dermed også en kamp for like konkurransevilkår, så hvorfor tier dere?

Vi har en lang vei å gå for å gjøre bransjen vår «great again». Vi må tørre å ta debatten, også med dem som er uenig i våre standpunkt. Det er først når vi våger å bry oss at noe skjer.

Utfordringene i en hardt prøvet transportbransje er mange og vanskelige. TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.