I TLF er vi kritisk til hele prosessen knyttet til EUs mobilitetspakker. Ikke dermed sagt at alle visjonene i pakken er dårlig, men faktum er at EUs mobilitetspakke har kostet norske bileiere dyrt.

mobilitetspakkeYTF’s Generalsekretær, Trond Jensrud går ut i en pressemelding å kaller flertallet knyttet til EUs mobilitetspakke for en seier for Fagbevegelsen, under overskriften «EU regulerer lastebilnæringen»

For oss i TLF er det underlig at det ikke finnes en offentlig debatt eller kritiske røster til den største omleggingen av regelverket i transportnæringen noen sinne.

Arbeidstakerorganisasjonene går hånd i hånd med bileierorganisasjonene og nei til EU partiene på Stortinget er helt passiv.

Har man virkelig funnet Sareptas krukke her?

I mange år har EUs mobilitetspakker ligget i luften og de har fungert som en politisk bremsekloss i den norske transportpolitikken. Man har hele tiden unnskyldt seg med at man må vente å se hva som skjer med EUs mobilitetspakker. Dermed har man sluppet å gjøre tiltak som kunne styrket den norske transportnæringen og bedret mulighetene for effektiv kontroll.

 

I TLF har vi alltid hevdet at eksisterende regelverk knyttet til internasjonal transport er gode nok. Problemet har vært at man ikke har evnet å kontrollere at regelverket følges. Man har tolket regelverket feil og dermed skapt store gråsoner som har lagt til rette for sosial dumping.

 

ulovlig lav lønnNår vi nå får et nytt sett med regler som er enda vanskeligere å kontrollere blir det spennende å se hvordan man nå skal få kontroll.

Når TLF har jobbet, ganske så ensom, for å få på plass systemer som kontrollerer at eksisterende regelverk kan håndheves, har resten av fagbevegelsen jobbet fram nye og enda mer avanserte regler i Brussel.

Hvordan ser man for seg at de nye reglene skal kontrolleres og håndheves?

 

Mobilitetspakken inneholder EU-Kommisjonens forslag til regelverksendringer på flere områder som skal legge til rette for å etablere konkurransedyktige tjenester og bidra til et velfungerende indre marked for person- og godstransport på vei.

Hvordan har EU og det indre markedet så langt påvirket norsk transportbransje?

I årene som kommer skal mobilitetspakkens innhold implementeres i alle EU nasjonenes lovverk. For Norges del skal det først inn i EØS avtalen. Dette er ikke raske prosesser, vi tror det vil gå årevis.
I disse årene vil man vegre seg mot å gjøre store tiltak og reguleringer opp mot transportbransjen. Hvordan vil dette påvirke norske transportbedrifter i tiden som kommer?

mobilitetspakkeI TLF har vi letet etter litteratur som forklarer hvordan EUs mobilitetspakke vil virke.

Hvilke konsekvenser vil det få for norske transportbedrifter og sjåfører? Vi finner veldig lite konkret informasjon. Derfor er vi veldig skeptisk til hvor EUs mobilitetspakker vil bringe oss.

Det gjør inntrykk at YTF og NLF kaller EUs mobilitetspakke for en stor seier. Hva er det de vet, som ikke vi vet.

Vi får håpe det er bra mye.

Et annet problem knyttet til EUs mobilitetspakke hvis den implementeres i Norge:

Hvem er da lovgiver. Norge eller EU? Hvis svaret er EU har vi jo en ny ACER sak, bare uten debatten.

 

 

Basert på kunnskapen vi i TLF har knyttet til EUs mobilitetspakker, finner vi liten grunn til å slutte oss til at dette er en stor seier for fagbevegelsen. Om vi tar feil vil bare tiden vise. En ting som er sikkert, er at arbeidstakerorganisasjonene YTF og Fellesforbundet sitter med et enormt ansvar i denne saken. NLF’s ansvar som bileierorganisasjon for norske bileiere er ikke mindre.

Kanskje bør de begynne å informere folk hvilke retning de styrer transportbransjen inn i, og da snakker vi om konkret informasjon og ikke minst konsekvensanalyser som underbygger at de gjør riktige valg.

 

TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.