«Er det alltid rettferdig at bare sjåføren blir holdt ansvarlig? Etatene blir vanligvis aldri straffet for mangelfull kompetanse i behandlingen av alvorlige ulykker med tunge kjøretøyer på veiene.»

 

isete veiMyndighetene, transportørene, speditørene, transportkjøperne og Statens Vegvesen sitter alle med et stort ansvar for det som foregår ute på norske veier, men de må aldri stå til rette for presset på sjåførene, eller stilles ansvarlig for at arbeidsforholdene til sjåførene er
vanskelig på grunn av manglende vintervedlikehold eller andre forhold.

Fortellingen vi hører fra sjåfører som har vært involvert i ulykker vitner om en praksis som ikke er forenlig med folks rettsoppfatning, og hvis konsekvensene av en feil på jobben skal
straffes på de betingelsene vi stadig er vitne til, må myndighetene som er ansvarlig for regelverk og vegnettets beskaffenhet også ta sitt ansvar.

En av mange feil av sakkyndige

Faksimile, Bladet Nordlys 05.10.22

 

Ifølge lederen for opplæringskontoret for bil og transportfag i nord, Trond Helge Henriksen vekker påtalemyndighetens konklusjon reaksjoner.

Vegvesenets ulykkesanalyse er lik påtalemyndighetens tiltalebeslutning. Det hadde den neppe vært dersom politiet hadde et korrekt faktagrunnlag, mener Henriksen og etterlyser et bedre system for kvalitetssikring av sakkyndige rapporter og uttalelser.

Han mener saken illustrerer det han mener er en manglende rettssikkerhet for yrkessjåfører. I slike saker vil, naturlig nok, sakkyndige rapporter og vitneforklaringer tillegges stor betydning når skyldspørsmålet skal avgjøres og eventuell straff utmåles.

– Man risikerer at man får en uriktig dom, sier opplæringskontorets leder til avisen Nordlys.

Påtalemyndigheten legger faktafeil til grunn for en tiltalebeslutning, mener leder for opplæringskontor i Tromsø. Konsekvensen kan være en uriktig dom, advares det.

Etter en dødsulykke på veien, jaktes det gjerne på en syndebukk, mener Henriksen. Og den syndebukken sitter altfor ofte i sjåførsetet på en tungbil.

– Det plager mange sjåfører at man føler at man skal tas dersom man havner i en ulykke. En ting er at man skal sitte med opplevelsen av en alvorlig ulykke, noe som er en enorm belastning i seg sjøl. I tillegg skal man altså stemples som noe tilnærmet en drapsmann, sier Henriksen.

Han mener den siste saken fra E8, som nå er endelig avgjort retten, på langt nær er unik. Både politi, påtalemyndighet og domstolene har for lite kompetanse i behandlingen av alvorlige ulykker med tunge kjøretøyer på veiene.

Her kan du lese dommen:

Dagens praksis med avhør og førerkortbeslag på ulykkesstedet er et overgrep mot yrkessjåføren og en alvorlig brist i sjåførens rettssikkerhet. Det – er langtfra rettferdig.

Har du vært i en alvorlig trafikkulykke med lastebil tar vier det rettferdig gjerne imot dine erfaringer rundt dette.

Både positive og negative hendelser er av interesse.

Info sender du til:  gunnar@godsbil.no

 

 

 

Kjenner du dine rettigheter?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.