Innledningsvis vil vi uttrykke sympati med Ringnes-sjåførene som står i fare for å miste jobbene sine.
Vi er enig med den LO tillitsvalgte Ringnes-arbeideren i at dette er sosial dumping satt i system. Men er det dagligvarebransjen som har utviklet dette systemet? Svaret er nei!

Både Fellesforbundet (LO) og Yrkestrafikkforbundet (YS) forhandler i lønnsoppgjørene på vegne av lastebilsjåførene i Norge. Selv om de bare organiserer en liten del av sjåførene, har de et stort ansvar for alle sjåførenes lønn.

På vegne av bileierne forhandler NHO og NLF som dermed også bærer et stort ansvar for sjåførenes lønn, men også for de seriøse transportbedriftenes bærekraft.

Lønnen som fremforhandles i lønnsoppgjørene og som partene blir enige om, er kunstig lav. I disse lønnsoppgjørene blir man enige om en lønn som faktisk fort kan ligge 30 – 40 kr pr time lavere enn det seriøse transportbedrifter betaler sine ansatte.

De samme forbundene forhandler bussjåførenes lønn. Der er lønnen man blir enig om i forhandlinger den samme som lønnen bussjåførene får utbetalt. Dermed er ikke sosial dumping en problemstilling.

 

I TLF har vi advart mot den kunstig lave tarifflønnen man enes om i de sentrale lønnsforhandlingene for transportbransjen, nettopp fordi den store lønnsforskjellen gir rom for «sosial dumping».

Jeg skrev sosial dumping i hermetegn fordi man neppe kan beskylde arbeidsgivere som følger satsene fremforhandlet av partene i arbeidslivet som useriøse eller dumpingbedrifter.

 

 

 

Når Ringnes-sjåførenes tillitsvalgte forteller om sosial dumping satt i system har de rett, men systemet er faktisk skapt av deres egne fagforbund som i lønnsforhandlinger har godtatt satser som er langt lavere enn det seriøse aktører i bransjen betaler sine ansatte.

Lavest mulig lønn?

Nå er det selvsagt slik at fagforbundene har en motpart i lønnsforhandlingene som av grunner vi ikke forstår, vil holde tarifflønnen så lav som mulig.

lønnsoppgjøret fra sidelinjenNHO og NLF går inn i akkurat den samme fellen ovenfor sine medlemsbedrifter.

De seriøse medlemsbedriftene som betaler sjåførene sine godt og som kanskje også har store utgifter knyttet til AFP, skvises av andre bedrifter som velger å følge satsene man er blitt enige om i lønnsforhandlingene hvor NHO og NLF holder igjen.

Man må jo nesten spørre seg om NHO og NLF jobber for lavere transportpriser?

I TLF har vi advart mot dette, og det som skjer med Ringnes-sjåførene nå er dessverre et veldig godt eksempel på konsekvensene av den ødeleggende lønnspolitikken som føres i transportbransjens lønnsforhandlinger.

Hvordan kan ledere i Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, NLF og NHO gå ut å snakke om sosial dumping blant norske transportbedrifter, når de som dumper faktisk bare følger minstesatsene disse organisasjonene selv har fremforhandlet?

Lønnspolitikken som føres i transportbransjens lønnsforhandlinger er den virkelige årsaken til at Ringnes sjåførene mister jobbene sine. De utkonkurreres av selskaper som følger satsene fremforhandlet av bransjens egne organisasjoner.

Det handler ikke om sosial dumping, men om konsekvensene av en feilslått lønnspolitikk i bransjen.

 

Som medlem i TLF støtter du opp om Norges eneste fagforening som utelukkende har fokus på bransjen vår. Vi er politisk uavhengig og tilbyr deg god juridisk og faglig bistand.
TLF er ditt beste valg hvis du er yrkessjåfør.

Bli medlem du også

Det har aldri vært viktigere å organisere seg enn det er nå!