Godsbilsjåfører i Norge har gjennom årtier vært uten ett samlende forum. Nå inviterer TLF til å skape en helt ny transportorganisasjon. Det har lenge vært snakket om ulike løsninger for en topp-organisasjon i transport-Norge, nå er løsningen funnet!

Tanken er at fellesskapet bl.a. skal kunne tilføre medlemmene nye løsninger og ressurser som den enkelte i dag ikke har. Med felles interesser og felles mål finnes det grobunn for en slik ny organisasjon.

NTF og YTF er stolte organisasjoner som hver på sitt område arbeider for å bidra til et godt arbeidsliv. Vi arbeider med mange av de samme utfordringene og problemstillingene i forhold til medlemmer, transportbransjen, arbeidsgivere og myndigheter.
Vi stilte spørsmålet: Bør organisasjonene fortsette hver for seg på denne måten som før, eller bør det vurderes om ansatte i gods og lager/logistikk er bedre tjent med én felles slagkraftig organisasjon som kan ivareta våre felles interesser?
Etter vårt syn vil en helt ny, samlende organisasjon ha større slagkraft og bedre mulighet for innflytelse enn øvrige organisasjoner hver for seg. En felles organisasjon vil på en mer effektiv måte kunne arbeide for vårt felles mål for transportpolitikken, nemlig at det fokuseres på brukerne og at deres behov dekkes når løsningene velges. Når våre medlemmer arbeider hver for seg som i dag, blir resultatet gjerne at man blir for ensidig i sin rådgivning, og ikke ser brukerens samlede behov. En felles organisasjon vil ha styrke og gjennomslagskraft til å påpeke og medvirke til at riktige fagpersoner ivaretar den enkelte del av prosjektet.