Enbilseier

ENBILSEIER

Du som eier lastebil vil være din egen herre. Du stoler kanskje mest på deg selv og dine egne evner. Men hvordan tror du det vil være å stå alene om problemene den dagen det tårner seg opp?

Transport og logistikkforbundet er fagforeningen som jobber for deg, og som kjenner arbeidsdagen din. Vi hjelper deg med smått og stort – i hverdag og i kriser.

Hver eneste dag har du nytte av medlemskapet ditt. Men enda viktigere – en dag kan medlemskap vise seg å være ett av de beste valgene du har tatt for deg og familien din.

Mye kan skje på veien og små og store hendelser kan true økonomi, jobbsikkerhet, helse og trygghet.

FRA START TIL MÅL

Kjøperne av transport er så godt organisert at konkurransen blir liten. De små transportørene føler seg svake i forhandlinger med de store oppdragsgiverne.
Hovedbudskapet for å snu den negative trenden er derfor at vi må slutte å kun tenke på oss selv. Organisasjonsandelen av de som jobber i bransjen må økes betydelig, både på de ansattes side, for de selvstendig næringsdrivende og på arbeidsgiversiden. Visst koster det noe å være medlem av en organisasjon, men hvis vi hadde klart å øke organisasjonsandelen i bransjen med 10 til 20 %, er vi sikker på at den enkelte ville merke at det faktisk lønte seg.

Vi framforhandler gode vilkår på forsikringer, drivstoffavtaler og lånevilkår – og vi har nær kontakt med myndighetene og jobber for bedre rammevilkår for bransjen vår. Sammen står vi sterkere.

Hei! Har du vurdert å forsikre jobben din?

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.