Vi visste ikke helt hva vi skulle møte når vi dykket inn i turbussbransjen, men helgen 14-16 juni la vi alt annet til side og konsentrerte oss om turbuss.

turbussbransjenInntrykkene vi sitter igjen med er mange og de er skremmende. Nå var det ikke overraskende at de fleste turbussene vi så var utenlandske. Det var heller ikke overraskende at vi traff på utenlandske sjåfører som hadde døgnhvile i bussen.

En madrass på gulvet i midtgangen gjør nytten som seng, og vi ble vitner til at flere av sjåførene hadde med seg et betydelig spiskammers.

Dette var sjåfører som helt åpenbart har planlagt for mange netter i bussen.

 

 

turbussbransjen
Faksimile Nettavisen 18.06.19

I Norge er vi altså i følgende situasjon:
Ifølge tall fra NHO Transport ruller det flere utenlandske turbusser i landet vårt enn norske og de utenlandske aktørene betaler ikke den momsen de skal.

Vi vet at allmenngjort lønn ikke blir betalt. Arbeidstilsynet sier at 70% ikke får allmenngjort lønn. TLF har vært på veien i mer enn to år, og vi har snakket med et anselig antall utenlandske sjåfører. De fleste godssjåfører men også noen bussjåfører.

Til dags dato har vi ikke truffet en eneste en som har fortalt at han har allmenngjort lønn.

 

TLF’s kontor på veien.

Men problemene i turbussbransjen knytter seg ikke bare til de utenlandske aktørene.
Norske turbussjåfører taper på lønn. I Bussbransjeavtalen hvor turbilsjåførene har et vedlegg, ligger de ca. 5000 kroner pr måned etter kollegaene sine som kjører rutebuss.
Dermed bråstopper rekrutteringen til turbuss.

Flere sjåfører vi har snakket med har hoppet av turbusskjøringen og kjører i dag rutebuss. De likte godt å kjøre turbuss, men de kunne ikke leve av lønnen.

Dette var yngre sjåfører og det leder oss inn i det neste problemet.

Snittalderen på norske turbussjåfører er veldig høy. All ære til seniorene som kjører, men det begrenser seg jo hvor lenge de klarer å holde på.

 

I dag besøkte TLF NHO Transport på Majorstua i Oslo. Vi ble tatt godt imot av adm. Dir. Jon H. Stordrange og Næringspolitisk rådgiver Torstein Clausen Jystad. De var opptatt av hvordan vi hadde opplevd turbussnæringen. Vi fortalte om våre opplevelser og vi presenterte våre løsninger uten at vi følte at vi fikk trampeklapp, men noen av synspunktene delte vi og det er bra.

Følgende tiltak må gjennomføres for at Turbussnæringens rammevilkår skal styrkes:

Lønnen til turbussjåførene må opp på nivå med rutebussjåførene. Turbussjåførenes lønn er allmenngjort og dermed må de utenlandske aktørene lønne høyere og konkurransen blir jevnere.

Forutsetningen for dette er selvsagt at vi får allmenngjøringsforskriften til å virke.
Lønnen er avgjørende for rekrutteringen i turbussbransjen og det finnes ikke en eneste fornuftig grunn for at en turbussjåfør skal tjene 5000 kroner mindre enn en rutebussjåfør hver måned.

 

 

Det må innføres et transportregister slik TLF har presentert. Dette vil gi oss oversikt over de utenlandske turbussene i Norge. Hvor de kommer fra, reiseruter, oppdragsgivere osv.brussel
I linken finner dere en film som forklarer hvordan TLFs transportregister fungerer. I filmen er det tilpasset gods, men det er overførbart også til buss.

Transportregister

 

Når man har fått oversikt må det kontrolleres og sanksjoneres. Transportregisteret er det verktøyet kontrollmyndighetene trenger. Det gir oversikt over bussens bevegelser. Det vil fremkomme om bussen for eksempel kjører kabotasje. Gjør den det blir det naturlig å spørre om dokumentasjon på allmenngjort lønn. Arbeidstilsynet har selvsagt adgang til registeret. Dermed kan de gå på reiseselskapene som bestiller de utenlandske bussene og kreve dokumentasjon på at samarbeidspartnerne deres har allmenngjort minstelønn.

Har de ikke overbevisende dokumentasjon sanksjoneres det med bøter som svir så kraftig at man neste gang busser skal bestilles er ekstra nøye med dokumentasjonskravene. Det må bli så tydelige reaksjoner at om man står ovenfor et busselskap som man ikke er sikker på, ja så velges det bort til fordel for et busselskap som man vet er trygt.

Det positive er at alt dette kan ordnes i Norge. Lovene og reglene ligger der. Vi må bare få politikerne til å ville ta tak i problemstillingene. Da hadde det vært en fordel om bransjens organisasjoner får på seg skoene og stiller kravene sammen!

Ønsker du å støtte TLFs arbeid, gjør du det best som medlem.
Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.