For ikke lenge siden fortalte vi om TLF medlemmet som hadde blitt fratatt førerkortet på grunn av ulovlig telefonbruk kombinert med prikker i førerkortet.

Her kan du lese om førerkortbeslaget

TLF tok saken og våre undersøkelser førte til at politiadvokaten beordret førerkortet tilbakelevert før dommermøtet og henla saken som intet beviselig straffbart forhold.

Nytt forhold
I denne reportasjen skal vi fortelle historien som «fradømte» TLF medlemmet Marianne Arnatveit jobben i fire og en halv måned.

Mariannes Transport AS flytter og henter lastebiler for lastebilprodusentene. Det kan være nye eller brukte lastebiler som skal flyttes mellom forretninger eller til og fra påbygger.

Det hele startet tidlig en mandags morgen i Arna, litt utenfor Bergen. Marianne hadde fått i oppdrag å transportere en lastebil fra Arna til Jessheim. Det var avtalt at bilen skulle plukkes opp hos en lastebilforhandler i Arna. Kjøretøyet skulle være avregistrert. Marianne finner nøklene på avtalt plass, kjøretøyet er avskiltet og hun monterer sine årsprøvekjennemerker på bilen og fyller ut kjøreseddelen. Så setter hun kursen mot Jessheim.

På Håbakken kontrollstasjon ved Lærdal har Statens Vegvesen tungbilkontroll og Marianne blir bedt om å kjøre til siden for en utvidet kontroll. Kontrolløren tar med seg papirene og ganske raskt dukker kontrolløren opp igjen og forteller at kjøretøyet ikke er avregistrert.

Marianne forteller at dette ikke stemmer med hennes opplysninger og hun kontakter oppdragsgiveren. Denne kan fortelle at en av de ansatte hadde levert bilen i Arna og skulle levere inn skiltene på Åsane Trafikkstasjon på vei tilbake. Dette hadde den ansatte glemt, og oppdragsgiveren var nå på vei for å lever inn skiltene. Han var ti minutter unna trafikkstasjonen.

Marianne forteller kontrolløren om misforståelsen og at skiltene er innlevert om ti minutter, så da skulle alt være i orden.
Men slik skulle det ikke gå. Mariannes årsprøvekjennemerker ble beslaglagt og saken ble anmeldt til politiet. At det hele skyltes en relativt «triviell» misforståelse og at alt nå var i orden hadde ingen betydning.
At Marianne er avhengig av årsprøvekjennemerkene for å kunne gjøre jobben sin gjorde heller ingen inntrykk.

Like etter hendelsen kontaktet Marianne TLF. Hun var fortvilet for hun stod nå praktisk talt uten arbeid. Statens Vegvesen hadde bedt om å få utlevert øvrige kjøresedler og etter å ha gått gjennom disse fant de fire feil i disse. På bakgrunn av dette kom vedtaket om at Mariannes årsprøvekjennemerker var inndratt for 6 måneder.

Feilene viste seg å være misforståelser som kunne vært oppklart om man hadde tatt en eneste telefonsamtale.

Faktum var at Marianne hadde gjort alt riktig og dette ble dokumentert.

I vår første klage på vedtaket fikk vi ikke medhold. Vi måtte purre flere ganger på Statens Vegvesen for i det hele tatt å få svar og tiden gikk.

I mellomtiden kom det brev fra politiet. De konkludert med at anmeldelsen fra Statens Vegvesen ikke var en sak for politiet.

Med politiet sin konklusjon i ryggen anket vi Statens Vegvesen sitt vedtak og igjen gikk tiden. Etter flere purringer kom svaret til slutt. Marianne skulle få tilbake årsprøvekjennemerkene sine. Selv om Statens Vegvesen nå hadde endret sitt vedtak, innrømmet de ingen feil.

Årsprøvekjennemerkene kunne hentes ut hos Statens Vegvesen i Sogndal. Marianne Kontaktet Statens Vegvesen og fortalte at hun var hjemmehørende i Bergen og spurte om de ikke kunne sende kjennemerkene til Bergen Trafikkstasjon? Det kunne de ikke, Så enden på visen var at Marianne måtte kjøpe nye årsprøvekjennemerker i Bergen. Det var billigere enn å reise til Sogndal.

For oss i TLF er denne saken nok et eksempel på hvor lite som egentlig skal til før en yrkessjåfør mister levebrødet sitt. En liten misforståelse kan være nok. Denne saken er bare med å bekrefte hvor utrolig dårlig rettsikkerhet en yrkessjåfør har.

Marianne er glad for at hun i dag har fått tilbake sine årsprøvekjennemerker og hun er veldig glad for at hun var organisert og hadde TLF i ryggen i denne saken.

Samtidig er hun overrasket og svært skuffet over behandlingen hun fikk av Statens Vegvesen.

Marianne tok førerkort for tunge klasser i 1990 og etter mange år bak lastebilrattet har hun aldri fått en eneste anmerkning fra Statens Vegvesen før denne saken og forteller at hun alltid har prøvd å gjøre jobben sin ordentlig og riktig.

Hvor mye Marianne tapte på Statens Vegvesen sitt beslag av årsprøvekjennemerkene er umulig å si, men at det dreier seg om betydelige summer er hevet over tvil.

Basert på saker og tilbakemeldinger den siste tiden fra TLFs medlemmer, synes vi å registrere en trend som tyder på en økt arroganse fra både Statens Vegvesen og politi ovenfor landets yrkessjåfører. Når vi vet at transportbransjen sliter med rekruttering til bransjen, er tiden overmoden for å få løfte sjåførenes rettssikkerhet. I TLF har vi et stort fokus på denne problematikken og selv om vi enda ikke har mottatt noen form for støtte fra de øvrige bransjeorganisasjonene, vil vi fortsette å jobbe med og belyse disse problemstillingene.

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.