Som yrkessjåfør er man underlagt et strengt og omfattende regelverk. Et regelverk som er så avansert at selv ikke kontrolletatene forstår det fullt ut. Nå kommer riktignok myndighetene greit unna med om de har blingset med en detalj i regelverket. For en sjåfør betyr en feil bøter og i verste fall førerkortbeslag.

 

I Norge er arbeidstakerne beskyttet av blant annet Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler knyttet til den enkelte bransje. Derfor har de fleste arbeidstakere i Norge regulert arbeidstid og lønn. Man etterlever HMS og det jobbes hard for at arbeidstakerne skal ha en jobb som ikke går på akkord med helsen.

bøter førerkortbeslagI lys av dette kan man saktens begynne å lure på om det er de som hevder at det å være lastebilsjåfør er en livsstil, ikke et yrke som har rett …

For mye av det de fleste arbeidstakere i Norge tar som en selvfølge, som et rent toalett, er ingen selvfølge for en langtransportsjåfør.

I TLF er vi krystallklar på at det å være lastebilsjåfør er et yrke. Et viktig yrke!

At det kreves mye fleksibilitet i dette yrket er åpenbart. Kompensasjonen for fleksibiliteten er ikke like åpenbar mange steder. Ikke nødvendigvis fordi man vil plage sjåførene sine. Nei det er nok mer fordi man rett og slett priser sine tjenester så lavt for å få oppdraget.

 

Det kan man gjøre fordi veldig få sjåfører krever kompensasjon for fleksibilitet, som søndags, kvelds og nattarbeid. I veldig mange andre yrker ville man lagt ned arbeidet hvis man ble presentert for slike betingelser.

I en presset konkurransesituasjon kreves mer, og det er ikke mye som skal gå galt før konsekvensen er tidsnød. Det er når man skal tøye regelverket til grensen og gjerne ut over marginene at faren for bøter og førerkortbeslag er størst. Oppdragsgivere og kjøresjefer skaper presset. Skjærer det seg sitter sjåføren igjen med regningen.

I TLF får vi hele tiden inn telefoner fra medlemmer og andre sjåfører som sliter med å gjøre jobben sin på rett side av regelverket, og det er jo på rett side av regelverket de fleste sjåfører vil være.

Denne meldingen fikk vi fra ett av medlemmene våre, Pia Høl:

«Natt til 21/1-20 kl: 03:00 parkerte eg på Lanner kontrollstasjon med få minutter igjen av en ti-timer. Kl 06:00 ble eg vekt av en kontrollør med beskjed om å reise der i fra. Vi har for lite døgnhvileplasser. Spesielt etter Jessheim mot Oslo, ut mot Fredrikstad, mellom Oslo – Drammen, og fra Drammen forbi Lanner».

Hun er ikke den eneste som blir jaget bort av kontrollørene til Statens Vegvesen fordi hun gikk tom for kjøretid, og kontrollplassen ble redningen.

Argumenter fra kontrollørene er selvsagt at de skal bruke plassen til kontroll. Men det er også disse som bøtelegger deg for brudd på kjøre og hviletid.

For dem som parkerer sent på kvelden er det vanskelig å finne ledig parkering. Finner man en parkering, riktignok utenfor oppmerket plass, men uten at man er til hinder, bøtelegges man gjerne. Også på Statens Vegvesen sine hvileplasser.

Velger man å kjøre videre for å finne en bedre egnet plass å stå for natten risikerer man gebyr for overskredet kjøretid. Myndighetene bygger ut hvileplasser i et alt for sakte tempo. Hvileplasser benyttes som terminaler og depoter for utenlandske lavprisaktører, men det er sjåføren som risikerer gebyret. Det kan ikke være slik!

Førerkortbeslag

førerkortbeslagI TLF er vi skremt over antallet førerkortbeslag som rapporteres og hvor lite som skal til for å ta beslag i et førerkort fra en yrkessjåfør, med de konsekvenser dette medfører.

Et beslag på 6 måneder er det vanligste, men krisen dette påfører sjåføren tror vi er sterkt underkommunisert.

Man får ikke kjøre bil på 6 måneder og gebyret ligger typisk i størrelsesorden 7 – 9000 kr. Dette er den minste delen av straffen.

 

Et gebyr på 9000 kroner svir selvsagt, men 6 måneder uten jobb er ille. Når førerkortet er beslaglagt er dette selvforskyldt sier NAV. Derfor har de en karantenetid på 12 uker før man får støtte derfra. Et gebyr på 9000 kroner og tre måneder uten lønn for en arbeidstaker i et lavtlønnsyrke er ingenting mindre enn en krise. Har man en litt anstrengt økonomi vil et førerkortbeslag kunne skape store økonomiske problemer og der igjen personlige problemer for en selv og de man har rundt seg.

To av førerkortbeslagene TLF behandlet i 2019 skjedde under feltskifte i Ulvensplitten hvor en bil fra høyre hadde kommet i lastebilens dødsone. Ingen av uhellene vi behandlet hadde ført til personskade, men førerkortene ble altså beslaglagt. Det skal altså ikke mer til.

Når førerkortet beslaglegges, får sjåføren et tilbud. Hvis man godtar blir forelegget 7000 kr. Godtar man ikke risikerer man 9000 kr i gebyr pluss eventuelle omkostninger hvis man taper saken.

Samtidig som man altså vet at inntekten forsvinner skal man ta stilling til om man tar tilbudet eller ønsker å kjempe for sin sak. De aller fleste tar ikke sjansen på å ta kampen selv om det var det de skulle gjort. Redselen for høyere bot, dyre omkostninger osv. skremmer de fleste til å godta.

stort pengekravI TLF jobber vi for at sjåfører som blir fratatt førerkortet såkalt rutinemessig, skal ha rett til å få oppnevnt en advokat på det offentliges regning for å skape likevekt mellom den tiltalte og påtalemyndighetene. Den skjevheten som er gjeldende i dag er ingen rettstat verdig.

TLFs medlemmer får advokat hvis førerkortet beslaglegges. Unntakene er ved promillekjøring, fartsovertredelser og ved grov uaktsomhet. Dessverre er de aller fleste som får førerkortet beslaglagt uorganisert og de fleste av disse godtar beslaget, selv om de føler at det er feil. De har rett å slett ikke økonomi til å få saken sin prøvd for retten.

 

At vår yrkesgruppe er en av de yrkene hvor sosial dumping er mest utbredt viser at vi har en vei å gå for å få den respekten og anerkjennelsen vi som yrkessjåfører skal ha.

Har du noen gang sett en rumensk pilot gjøre fra seg i et kratt ved siden av flyplassen eller som sitter under den ene vingen og koker løksuppe? Neppe.
Finnes det egentlig en eneste grunn til at en lastebilsjåfør skal måtte leve under slike forhold?

 

Bli med på laget du også. Det er bare sammen vi klarer å tvinge frem endringer.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.