For ikke lenge siden kom reportasjen i LO organet Fri Fagbevegelse som fortalte om utenlandske sjåfører som tjente ned mot 25 kroner pr. time. At utenlandske sjåførlønninger har ligget så lavt og enda lavere i enkelte tilfeller har vært velkjent i mange år etter hvert.

link til saken
Les saken her

Men det er bra at også LO tar realitetene i bransjen vår inn over seg. Jeg vil si at det var på høy tid.

Den nevnte reportasjen fra Fri Fagbevegelse ble fanget opp av partiet Rødt som nå har fått for seg at tiden er inne for å fikse transportbransjen. Dette er også bra og på høy tid.

Dessverre rakner alt før man i det hele tatt får startet.
I alle fall hvis vi skal tro reportasjen i Klassekampen.

«Det er en skandale hvordan utenlandske sjåfører knapt får lønn for arbeidet sitt. Det er stadig mer sosial dumping på norske veier, sier Seher Aydar, vararepresentant for Rødt på Stortinget.»

I TLF er vi helt enig med Aydar. Det er en skandale, men det er en mye større skandale at dette har fått foregå i alle disse årene uten at noen med politisk tyngde har evnet eller ønsket å gripe inn.

diskvalifisertDiskvalifisert før start

Rødt har videre utarbeidet et forslag som skal løse problemene, og det er nå saken blir trist.

Mest fordi Rødt må ha hatt fryktelig dårlige rådgivere når forslagene ble utarbeidet.

 

Dette er forslagene:

 

 

Et midlertidig forbud mot kabotasje.

Et midlertidig forbud mot kabotasje er et godt forslag, men det ville bare løst en liten del av dumpingen knyttet til den internasjonale transporten. Et annet problem ville være å få politisk flertall for et slikt forbud i Stortinget. Som om ikke det var nok må også EU overbevises om at et slik forbud er nødvendig.

Døgnkontinuerlig kontroller med godstransporten på grenseovergangene.

Døgnkontinuerlig kontroll på grensene er et bra forslag. Det burde i alle fall vært det på de største grenseovergangene, men det vil ikke løse noe knyttet til kabotasje. Det er ingen som kjører kabotasje over grensen. Et annet faktum som er verdt å merke seg er dette: De siste fem årene har man fire- doblet kontrollvirksomheten til Statens Vegvesen på tungbil. Dette har ikke hatt noen som helst effekt hverken på den sosiale dumpingen eller på transportkriminaliteten.

Kraftig økning av bøtene for dem som bryter reglene, opp til minst 10 kroner per kilo gods for godstrafikk på vei og minst 1000 kroner per passasjer for persontransport.

Også bøtesatsene er hevet gjentatte ganger. Dette er bra, men foreløpig har det ikke gitt noe som helst effekt.

Forslagene partiet Rødt foreslår ville hatt liten eller ingen effekt. Likevel synes vi i TLF at initiativet til partiet Rødt er kjempebra! Det er fint at partiet ser at forholdene i transportbransjen er uholdbare og at man ønsker å gjøre noe med det, selv om forslaget lukter ganske sterkt av valgflesk.

Når engasjementet stammer fra Fri Fagbevegelse og Klassekampen er vi langt inne i LO land. Derfor var det ikke unaturlig at det var Fellesforbundet som ble bedt om å uttale seg om Rødt sine forslag.

diskvalifisertHer er hva Fellesforbundet svarer. Sitat:
«Fellesforbundet organiserer mange ansatte i transportsektoren. Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen sier forbundet ikke har tatt stilling til Rødts forslag, men at de ønsker bedre regulering. Samtidig viser han til at EU nylig har vedtatt et nytt sett regler i sin mobilitetspakke, som vil komme til Norge gjennom EØS.– I forbindelse med implementeringsprosessen av mobiltetspakka kan vi legge inn forslag og se på hvilke reguleringer Norge kan og bør ha. Vi må forholde oss til EU-bestemmelsene enten vi liker det eller ikke, sier Sivertsen.
Det trengs i alle fall betydelig sterkere ressurser på kontrollsida. Man må plukke ut de useriøse i bransjen. Jeg vet ikke om døgnkontroll vil være gjennomførbart med tanke på antallet kjøretøy det dreier seg om. Eksempelet fra Fri Fagbevegelse er jo ulovlig i dag. Da er ikke reglene problemet, men manglende kontroll.»
Sitat slutt.

Dette er akkurat den type svar som fungerer som garantist for at ingenting skjer i bransjen vår. Det er takket være denne typen svar at ingenting har skjedd de siste ti årene heller.

Først et lite tips til Sivertsen: Døgnkontroll er fullt mulig. Man kontrollerer ikke alle. Statens Vegvesen sine kontrollører plukker ut de kjøretøyene de ønsker å se nærmere på og de har opparbeidet seg en veldig god teft for akkurat dette.

svinesundProblemet til kontrollørene er at det nesten er umulig å avdekke ulovlighetene som foregår fordi det florerer av falske eller manipulerte fraktpapirer.

Språkproblemer gjør ikke kontrollen lettere heller. Derfor er det meningsløst å be om mer kontroll, så lenge det ikke finnes gode verktøy som kan hjelpe kontrollørene å avdekke ulovlighetene.

TLFs forslag til transportregister ville langt på vei vært løsningen man søker.

 

 

Registeret er utarbeidet i tråd med EUs anbefaling i §14 i kabotasjeforskriften, det er bygget på velkjent teknologi og det er relativt rimelig å utvikle og drifte.

Her finner du en forklarende film:  https://www.youtube.com/watch?v=RDqVWM5AXz0

Det er nå mer enn tre år siden TLF lanserte forslaget om transportregister. Registeret ble møtt med positive tilbakemeldinger fra kontrollører, Politi, Fagpressen, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia.

transportregister
Last ned beskrivelsen her

Et transportregister likt det TLF foreslo ville gitt den oversikten man mangler og det ville vært et veldig godt verktøy for kontrolletatene.

Dessverre havnet TLFs forslag til transportregister ganske fort i skyggen. Det sørget NLF, YTF og den gang NTF, nå Fellesforbundet for.

Den gangen var TLF helt nystartet og vi ble ikke akkurat ønsket velkommen av de andre organisasjonene og det var helt uaktuelt for dem å støtte et forslag fra TLF. Ingen av de nevnte organisasjonene har noen gang kontaktet TLF i forbindelse med transportregisteret.

Det de gjorde var å snakke registeret ned og samtidig førte de politikerne bak lyset, når de fortalte at transportregisteret hadde vært presentert av dem selv i 2012, men at ESA hadde vendt tommelen ned for prosjektet. Det de ikke fortalte var at det registeret de presenterte var noe helt annet enn det registeret TLF presenterte.

Nå er det gått fire år. Organisasjonene som stoppet TLFs forslag til transportregister har ikke kommet opp med en eneste løsning. Bare slike svar som Sivertsen er sitert på i denne artikkelen.

 

koronasertifikatEn litt artig kuriositet er det jo at når Helse Norge skulle lage et kontrollsystem for de såkalte Korona sertifikatene, ja så landet de på en teknologi som omtrent er helt lik på den teknologien TLF foreslo når vi lanserte vårt forslag til transportregister for tre år siden.

Når makt og posisjoner blir viktigere enn saken har man tapt. Kameraderiet mellom YTF, Fellesforbundet og NLF rundt TLFs forslag til transportregister, har kostet bransjen dyrt etter vår mening.

 

 

Årene går og lite skjer. Politikerne famler fortsatt i blinde og politikernes rådgivere ser ut til å kunne hatt godt av å komme seg ut av kontoret og se litt på hva som skjer ute i virkeligheten.

Her kan du lese mer om TLFs Transportregister:

https://www.godsbil.no/wp-content/uploads/2018/08/Transportregister_rapport-1.pdf

https://www.godsbil.no/hva-mener-dag-rykkje-om-et-transportregister/

https://www.godsbil.no/gode-tilbakemeldinger/

https://www.godsbil.no/koronasertifikat-med-tlf-teknologi/

 

Bli medlem, støtt et viktig arbeid for å bevare norsk transport.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.