I NRK kan vi lese at et nytt lovforslag vil utvise utenlandske vogntogsjåfører som bryter vegtrafikkloven. Forslaget kommer fra Samferdselsminister Jon Georg Dale og Justisminister Jøran Kallmyr.

 

UTVISNING: Til vinteren kan vogntogsjåfører som gjentatte ganger bryter vegtrafikkloven risikere å bli utvist fra Norge. Regjeringen håper det vil redusere farlige situasjoner på norske vinterveier.
Foto: Oddmund Haugen / NRK

Blir en utenlandsk vogntogsjåfør stoppet med slitte sommerdekk på vinterføre blir vedkommende ilagt «gult kort» Neste gang man stoppes med slitte sommerdekk får man «rødt kort» og sendes ut av landet.

Det er så vi må knipe oss i armen. Det er ikke 1 april, så det kan ikke være det. Hadde vi lest dette forslaget i en Facebook kommentar på en eller annen sjåførside, kunne man trukket litt på smilebåndet.

Det er lett å la seg friste til å fortsette å være spøkefull. Molboene kunne vært nevnt, men dessverre er dette ramme alvor. Uttalelsen kommer fra landets Samferdsels og justisminister og du kan lese saken ved å klikke på bildet.

Enten har de ikke skjønt en døyt av hvordan den internasjonale transporten påvirker samfunnet de er satt til å lede, eller så vil de rett og slett ikke komme den sosiale dumpingen og transportkriminaliteten til livs.

 

 

Vi vet at hverken EUs eller det norske regelverket følges i Norge.

Dels fordi landets ansvarlige myndigheter – for øvrig de samme to som står frem her – ikke bidrar med ressursene som skal til for å kunne kontrollere effektivt.

Ikke bidrar de med gode verktøy som kan gi en oversikt over den internasjonale transporten slik at kontrollørene kan ettergå de som kontrolleres.

Sist men ikke minst klarer man ikke å sørge for at kontrolletatene får sanksjonere og drive inn bøter og gebyrer på stedet.

 

I Tyskland gjøres dette ganske enkelt: Kort eller kontant! Og bare det. Dette er ikke rakettforskning.

 

 

Vi snakker om et massivt problem som er i ferd med å knuse en stor norsk næring som sysselsetter mer enn 40 000 arbeidstakere.
Vi snakker om et flere tusentalls vogntog fra lavkostland i Øst- Europa som surrer rundt i landet vårt og som kan gjøre omtrent som de vil fordi politikerne våre ikke har sørget for å benytte regelverkene vi har og sette kontrolletatene i stand til å kontrollere at ting foregår som det skal.

rødt kortKjære Samferdselsminister og Justisminister:

Kan dere ikke være politikere for en gangs skyld?
Det handler om ca. 4000 vogntog hvert døgn vi må ha kontroll på. Kan det være så vanskelig hvis man vil?

Avinor kontrollerer mer enn 60 000 mennesker hver eneste dag i sikkerhetskontrollen på flyplassene våre og de har full kontroll på alt fra boardingkortet til tannkremen din.

Dette forslaget er så dumt at det fortjener direkte rødt kort til begge ministrene.

 

Det er ikke dekkene eller de utenlandske sjåførene som er problemet.

De er her kun fordi myndighetene i Norge ikke evner å sørge for at EUs og norske regler blir fulgt og kontrollert. Norske myndigheter har gjort landet vårt til et paradis for transportkriminalitet og sosial dumping takket være gråsonene myndighetene selv har skapt.

 

Men det hadde unektelig vært vittig å sett Statens vegvesen iført knestrømper og et gult og et rødt kort i brystlommen.

 

De burde kanskje hatt fløyte også.

 

 

Hvem som burde hatt klovnenese skal vi ikke gå nærmere inn på…..

 

 

 

Ønsker du å støtte TLFs arbeid, gjør du det best som medlem.
Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.