Dette er TLF

Hvem vi er!

Vi som nå har startet Transport og Logistikkforbundet (TLF) er verken basehoppere i Trollveggen eller risikokapitalister. Vi håper og tror vi kan skape en organisasjon som kan bidra på sin måte i kampen om å bevare norsk transportnæring.

Vi mener vi har bena ganske godt plantet på jorda når vi sier at Norge trenger en ny organisasjon som kun fokuserer på de utfordringene godstransport og turbussnæringen sliter med. Transport og Logistikkforbundet (TLF) er en slik organisasjon.

Transport og logistikkforbundet (TLF) er partipolitisk uavhengig fagforening og er ikke på noen måte tilknyttet noe politisk partit

Vår tilnærming

Transport og logistikkforbundet (TLF) er Norges nyeste fagforening. Etablert i 2017,  etter massivt press fra ansatte i bransjen. Transport og logistikkforbundet (TLF) er den eneste fagforening hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i de spesielt konkurranseutsatte næringene turbussbransjen og godstransport (enbilseiere, lastebilsjåfører, truckførere og lageroperatører).
For godssjåførene og turbussjåførene har disse yrkesgruppene vært minoriteter i forbundene som har organisert dem.

Derfor tror vi norske transportarbeidere er tjent med et forbund som er spesialisert på bransjen og som bruker alle sine ressurser målrettet mot vår bransje og bare den.

Fagforening slik du aldri har sett det!

Transport og Logistikkforbundet er en fagforening for deg som kjører lastebil, som ansatt eller enbilseier, samt turbussjåfører.

Bilbergere, kranførere, ledebilsjåfører og trafikkdirigenter er også velkommen. Transportbransjen står ovenfor enorme utfordringer i årene som kommer, og man trenger et forbund som utelukkende fokuserer på bransjen. Akkurat som for godssjåførene merker turbussjåførene at presset i markedet truer lønns og arbeidsforholdene og selv om TLF er en arbeidstakerorganisasjon jobber vi også politisk for å bedre rammevilkårene for norske bileiere og turbusselskaper. Vi har klare strategier for å ivareta sjåførenes interesser i en bransje som er preget av ustruktur, sosial dumping og gråsoner, hvor også bevisste lovbrudd motivert av ønsker om vinning stadig oftere er tema i bransjen.

 Gjennomslag

Etter vårt syn vil en helt ny, samlende organisasjon ha større slagkraft og bedre mulighet for innflytelse enn øvrige organisasjoner hver for seg. En felles organisasjon vil på en mer effektiv måte kunne arbeide for vårt felles mål for transportpolitikken, nemlig at det fokuseres på brukerne og at deres behov dekkes når løsningene velges. Når våre medlemmer arbeider hver for seg som i dag, blir resultatet gjerne at man blir for ensidig i sin rådgivning, og ikke ser brukerens samlede behov.

En felles organisasjon vil ha styrke og gjennomslagskraft til å påpeke og medvirke til at riktige fagpersoner ivaretar den enkelte del av prosjektet.

Tanken er at fellesskapet bl.a. skal kunne tilføre medlemmene nye løsninger og ressurser som den enkelte i dag ikke har. Med felles interesser og felles mål finnes det grobunn for en slik ny organisasjon.

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon.

Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig beslutning. Når vi står mange sammen får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold.