Dette er TLF

Hvem vi er!

Vi som nå starter Transport og Logistikkforbundet (TLF) er verken basehoppere i Trollveggen eller risikokapitalister. Vi håper og tror vi kan skape en organisasjon som kan bidra på sin måte i kampen om å bevare norsk transportnæring.

Vi mener vi har bena ganske godt plantet på jorda når vi sier at Norge trenger en ny organisasjon som kun fokuserer på godstransport og lager/logistikk. Transport og Logistikkforbundet (TLF) blir en slik organisasjon.

Transport og logistikkforbundet (TLF) er partipolitisk uavhengig fagforening og er ikke på noen måte tilknyttet noe politisk parti.

Vår tilnærming

Transport og logistikkforbundet (TLF) er Norges nyeste fagforening. Nå under etablering etter massivt press fra ansatte i bransjen. Transport og logistikkforbundet (TLF) er den eneste fagforening hvis formål utelukkende er å arbeide for interessene til arbeidstakerne i lastebilnæringen (enbilseiere, lastebilsjåfører, truckførere og lageroperatører).
For godssjåførene og lagerarbeiderne har dissee yrkesgruppene vært minoriteter i forbundene som har organisert dem.

Derfor tror vi norske transportarbeidere er tjent med et forbund som er spesialisert på bransjen og som bruker alle sine ressurser målrettet mot vår bransje og bare den.

Fagforening slik du aldri har sett det!

Transport og Logistikkforbundet er en fagforening for deg som kjører lastebil, gaffeltruck, kran eller som er terminalarbeider eller enbilseier. Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter er også velkommen. Transportbransjen står ovenfor enorme utfordringer i årene som kommer, og man trenger et forbund som utelukkende fokuserer på bransjen. De forbundene som frem til i dag har organisert godsfolket er overrepresentert av bussjåfører. Ingenting galt om bussjåførene, men vi ser at godsfolket i alle år har vært en minioritet i disse forbundene. Noe som også dessverre har gitt seg utslag når ressursene skal fordeles. Resultatet ser vi i en lav organisasjonsgrad og liten struktur fra fagbevegelsens side når det gjelder strategier som kan ivareta sjåførenes interesser i en bransje som er preget av ustruktur, sosial dumping og gråsoner, hvor også bevisste lovbrudd motivert av ønsker om vinning stadig oftere er tema i bransjen.

 Gjennomslag

Etter vårt syn vil en helt ny, samlende organisasjon ha større slagkraft og bedre mulighet for innflytelse enn øvrige organisasjoner hver for seg. En felles organisasjon vil på en mer effektiv måte kunne arbeide for vårt felles mål for transportpolitikken, nemlig at det fokuseres på brukerne og at deres behov dekkes når løsningene velges. Når våre medlemmer arbeider hver for seg som i dag, blir resultatet gjerne at man blir for ensidig i sin rådgivning, og ikke ser brukerens samlede behov.

En felles organisasjon vil ha styrke og gjennomslagskraft til å påpeke og medvirke til at riktige fagpersoner ivaretar den enkelte del av prosjektet.

Tanken er at fellesskapet bl.a. skal kunne tilføre medlemmene nye løsninger og ressurser som den enkelte i dag ikke har. Med felles interesser og felles mål finnes det grobunn for en slik ny organisasjon.

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon.

Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig beslutning. Når vi står mange sammen får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold.