Den lille setningen, «Det kan vi ikke kommentere» er kanskje den setningen man hører oftest hvis man hører på nyhetssendinger. Ofte er det politiet som bruker denne setningen når de innleder en etterforskning. Man vil holde kortene tett for å ikke ødelegge en etterforskning, sørge for at ikke bevis går tapt og at vitner påvirkes.

ingen kommentarI transportbransjen har det rådet kaos i mer enn 10 år.

Takket være en politisk naivitet som mangler sidestykke i norsk historie, har østeuropeiske transportører hatt tilgang til det norske transportmarkedet uten at en eneste politiker eller fagforeningstopp har tatt inn over seg hva som egentlig foregår. Hvor mange milliarder som er unndratt i skatt, moms og andre avgifter disse årene, er det ingen som vet. Hvor mye lovfestet minstelønn som ikke er utbetalt siden allmenngjøringsloven ble innført er heller ikke mulig å anslå nærmere enn at vi vet at det dreier seg om et beløp med mange nuller.

Sakene om Kreiss og Vlantana Norge er to eksempler som virkelig underbygger hvor ille det står til når det gjelder bekjempelsen av transportkriminalitet i Norge.

ingen kommentarArbeidstilsynet har stått sentralt i etterforskingen av både Kreiss og Vlantana Norge, flankert av Statens Vegvesen sin krimenhet og skattemyndighetene. Bare i disse to sakene snakker vi om transportkriminalitet for flere hundre millioner.

Når Arbeidstilsynet etterforsker kan skurkene fortsette som før og ting tar tid må vite. Ofte blir skurker redd når de er under etterforskning. De lurer gjerne på hva de som etterforsker vet og hvilke bevis man har osv.

 

For skurkene i transportbransjen lurer man ikke på disse tingene. Der kan man finne alle svarene på Facebook.
Det har seg nemlig slik at Arbeidstilsynet der politiet ville sagt ingen kommentar heller velger å dele mest mulig informasjon. De sender sakspapirene til NLF som igjen publiserer dem på Facebook. Dermed kan skurkene kvitte seg med bevis og påvirke vitner og skjule det man trenger å skjule. Takket være «se hvor flink vi er» – politikken til NLF, kan både Kreiss og Vlantana Norge fråtse i opplysninger om den pågående saken.

Kjøre- og hviletidDet store spørsmålet vi stiller oss i TLF er:

Hvorfor er det ikke politiet som etterforsker transportkrim som dreier seg om store unndragelser i Norge?
Hadde det vært politiet, ville man varetektsfengslet de sentrale aktørene i saken, man ville sikret bevis som PCer og fartsskrivere osv.

Når NLF ville ha info hadde politiet sagt ‘Ingen kommentar’ for ikke å ødelegge etterforskningen.

 

Det finnes to tilnærminger til transportpolitikken i Norge, en akademisk og en realpolitisk. I alle styrende organ er det den akademiske tilnærmingen som gjelder.
Det er kanskje ikke fint å si det, men i TLF er vi skremt over hvor lavt kunnskapsnivået om hva som egentlig foregår i transportbransjen er i organer som Stortingets Transport og kommunikasjonskomite, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet og i Samferdselsdepartementet.
I LO og i YS er transportkrim i Norge knapt et tema. I alle fall når man kommer til realpolitikk, altså politikk knyttet til det som skjer ute på veiene våre.

trygge arbeidsplasserI TLF vet vi at det for eksempel sitter folk i Statens Vegvesen sin utekontroll som har enorme kunnskaper om det som virkelig skjer ute på veiene våre. Folk som virkelig kan bransjen.

Disse får ikke være med på møtene for de passer ikke inn.

De er politisk ukorrekt akkurat som TLF er det. Man vil ikke diskutere virkeligheten. Det er langt mer hyggelig å diskutere transportpolitikk på et akademisk nivå.

 

 

For ikke lenge siden var TLF i et møte hvor det også var folk fra Stortinget tilstede. Vi fortalte om naiviteten og mangelen på handlekraft i transportpolitikken, og om kriminaliteten som følger i kjølvannet av dette.
På slutten av møtet uttalte en av politikerne att dette er jo NAV- skandalen i miniatyr. Han tok dessverre feil.

Skandalen rundt forvaltingen av transportbransjen i Norge de siste ti årene er større enn NAV skandalen. Det er sannheten.

 

Nå ligger fokuset på Kreiss og Vlantana.

Fokuset burde ligget på alle de utenlandske selskapene som etablerer seg stadig sterkere i Norge. De bruker alle den samme forretningsmodellen hvor man kan utnytte sjåførene, dumpe prisene og ødelegge den norske transportbransjen uten at det får en eneste konsekvens.

Når skal de som er ansvarlig for den totalt mislykkede transportpolitikken i Norge stilles til ansvar?

Tiden er overmoden for at norske bileiere og sjåfører krever mer av forbundene de betaler kontingent til.

Hvor lenge skal norske bileiere og sjåfører la seg lure av forbundene sine?
Hvorfor er dårlige forsikringsordninger viktigere enn en aktiv og god transportpolitikk?
Er det lurt å ha en innboforsikring som ikke er begrenset oppover, når en selv har innbo til 5 – 600 000?
Er det lurt å betale to innboforsikringer for å slippe egenandel (Hvis man har en samboer som også er organisert)?
Er det bra med en tannhelseforsikring hvis man først må fikse kjeften for 100 000 for å kunne få den?

 

Vi må kreve slagkraft av organisasjonene slik at vi kan presse politikerne til å ta det ansvaret de er satt til å forvalte.

Gjør de ikke det må de selv stilles til ansvar.

 

 

I TLF er vi klar til å ta denne kampen. For hvert nye medlem blir vi sterkere rustet i denne kampen.

 

 

 

 

 

Bli medlem i TLF du også. Blir vi mange nok, vinner vi!

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.