Når Stortinget nå endelig har vunnet flertall for at Regjeringen skal utrede mulighetene for et transportregister i Norge, er det grunn til å feire denne delseieren, for det er ikke tvil om at dette registeret fikk en trang fødsel.

I starten, etter at TLF hadde lansert sitt forslag til transportregister, ble vi møtt med både latter og lett hoderysting fra de etablerte organisasjonene i transportbransjen.

At en liten og nystartet organisasjon våget å presentere et forslag til et transportregister var nesten uhørt.

Derfor var man heller ikke interessert i å ta en debatt om temaet. I alle fall ikke med TLF.

 

 

 

 

Det var først når Stortingsrepresentanten Arne Nævra (SV) gikk på talerstolen i desember 2018 og krevde votering om innføring av et transportregister i Norge, at de etablerte bransjeorganisasjonene begynte å snu i sin holdning til forslaget.

Arne Nævra tapte voteringen i desember 2018 med knappest mulig margin. Det gjorde han også i sitt andre forsøk. Men noe skjedde åpenbart i kulissene.

 

 

Plutselig hadde de andre organisasjonene også jobbet med transportregisteret. Ja de hevder å ha jobbet med dette helt siden 2012. Altså i 8 år. Det er synd å si det, men dette er bare bløff.

jobb i norge
Uverdige forhold

Sannheten er at man i 2012 drøftet mulighetene for et transportregister, men dette handlet om EUs utsendingsdirektiv, altså knyttet til sjåføren (arbeidstakeren) og man lanserte tanker om at sjåførene skulle bære ID kort osv. Noe særlig mer om dette registeret er det få som vet noe om, for man har aldri publisert detaljene om hva dette registeret egentlig skulle innebære.
Uansett ble det ingenting av dette registeret for ESA sa nei.

Det er viktig å få med seg at transportregisteret TLF utviklet og kjempet fram er noe helt annet enn det registeret man refererer til fra 2012.

TLFs forslag til transportregister tar for seg kjøretøyet og godset. Ikke sjåføren. Fordelen med dette er at det ikke endrer noe som helst i forhold til EUs regelverk knyttet til internasjonal transport.

Registeret er kun et verktøy for å gi oversikt slik at man kan håndheve gjeldende regelverk, anbefalt av EU i kabotasjeforskriftens artikkel 14.

Her kan du laste ned forslaget og her finner du en film som forklarer virkemåte

Transportregisteret skulle vært på plass for flere år siden. Derfor haster det.

De eneste som taper på at tiden går og ingenting skjer, er norske sjåfører og bileiere.

 

Hvem som skal bidra til utredningen av transportregisteret er enda ikke klart.

Likevel ligger det nok i kortene at Regjeringen og treparts bransjeprogram kommer til å være sentral.

Det vil nok være naivt å tro at TLF får være med i utredningen, selv om vi utviklet registeret og kjempet det frem, noe Arne Nævra har bekreftet i intervjuer og fra Stortingets talerstol.

 

 

Også i denne artikkelen er det grunn til å gi NLF litt ros.

De kan selvsagt ikke være stolt av at de har jobbet med et transportregister i 8 år. Det er bare pinlig.

Det NLF kan være stolt av og som har vært helt avgjørende for at vedtaket om utredningen fikk flertall i Stortinget, er at FRP sin stortingsgruppe, som i to tidligere voteringer stemte mot, nå snudde og dermed skapte det nødvendige flertallet for vedtaket.

Der mistenker vi at NLF har spilt en viktig rolle og det skal de ha ros for.

De siste årene har NLF ivret for elektroniske fraktbrev. Det skal også utredes om dette skal bli en obligatorisk ordning for internasjonal transport i Norge. I EU er man positiv til dette, men som en frivillig ordning.
I TLF frykter vi at man vil linke transportregisteret opp mot elektroniske fraktbrev. Det kan selvsagt funke hvis elektroniske fraktbrev blir obligatoriske, men akkurat dette ser ut til å være et langt lerret å bleke. Det siste vi trenger i utredningen om transportregisteret er at man skal implementere så mange detaljer at ESA sier nei en gang til. Dette vil i så fall være en katastrofe for norsk transport.

Få registeret opp å gå, så kan man videreutvikle og forbedre det etter hvert.

manglende kontrollSkal man ha et håp om at vi relativt raskt får et transportregister opp å gå, er det avgjørende at man gjør det så enkelt som mulig.

Næringen har rett og slett ikke tid til at man skal sitte i årevis å utrede med EU kommisjonen.

De som skal utrede transportregisteret har et utrolig stort ansvar. Det handler om å få kontroll over og stoppe de lovløse tilstandene knyttet til den internasjonale transporten i Norge.

Det handler om bileiernes rammevilkår og det handler om norske sjåførarbeidsplasser.

 

 

 

TLF kommer til å følge utredningen av transportregisteret med argusøyne. Et velfungerende transportregister vil være et sjumilssteg i riktig retning for den norske transportbransjen og et svært viktig våpen i kampen mot transportkriminalitet og sosial dumping.

For dem som skal utrede forslaget bør det velkjente Rema 1000 sitatet stå sentralt: «Det enkle er ofte det beste»

 

Bli med på laget.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.