Norge. Et land med høye fjell og dype daler. Et land der vi bosetter oss på toppen og i bunnen av disse, i enden av små snirklete veier. Der skal vi bygge, spise og kle oss. Vi trenger bensin til bilen, lærebøker til ungene, mat på bordet og mapper til å sortere regnskapene våre i. Et land med behov på steder der ingen båter eller tog kommer til. Derfor har vi lastebilen. Vi kunne rett og slett ikke klart oss uten.

Transportindustrien er i sin natur en internasjonal næring der konkurransen er tøff, men bransjen er konservativ og behovet for nytenkning er stort. Det trengs både vilje og evne til endring, og da er et godt samarbeid mellom myndigheter, fagforeninger og næringen avgjørende for å lykkes.

Verden rundt oss alle utvikler seg i en enorm fart, også vår bransje. Spørsmålet er da hva som kan gjøres for å legge til rette både for at selskapene kan få hevet sin kvalitative standard og for at sjåføryrket kan bli mer attraktivt å søke seg til å bli værende i.

Fodnes – Mannheller. Foto: Leif Bjarne Kvam

«Alle» i lastebilbransjen, fra den enkelte sjåfør til den største bileier er enig, vi burde vært organisert. Vi burde hatt avtaler og sterke organisasjoner som tok vare på interessene våre, men…

Etter dette lille «men» kommer forklaringer og argumenter – eller unnskyldninger og bortforklaringer om man vil – nok til å kunne fylle en bok og mer til. Felles for forklaringene og argumentene er dette:

JEG er ikke organisert. VI har ikke tariffavtale.

 

Om vi møter fremtiden med ryggen først og forutinntatte holdninger, vil vi kunne gå glipp av mulighetene til å trygge eksisterende og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Derfor er tariffavtaler en del av hovedgrunnlaget for gode lønns- og arbeidsvilkår. Og den klart beste måten å oppnå dette på er å etablere et avtaleverk som fungerer godt og effektivt, er tilpasset dagens arbeidsliv og som alle parter kan leve med.

Tariffavtaler

Det kreves som hovedregel en medlemsmasse på 10 % av de ansatte for å kunne kreve en tariffavtale.

Veldig ofte opprører dette de ansatte som ikke er organisert og det opprører bedriften som ikke er forberedt på hverken kostnadene som følger med eller ufreden som sprer seg blant de ansatte. Dessverre blir vi med jevne mellomrom gjort oppmerksom på bedrifter der samholdet svekkes fordi et mindretall skal tvinge gjennom en uønsket avtale. Dessverre hører vi også om organisasjoner som fra sentralt hold oppfordrer tillitsvalgte til ikke å forhandle med kollegene som har valgt TLF som sin organisasjon. Slike arbeidsmetoder er et gufs fra en annen tid og tvang skaper aldri gode relasjoner. Fagbevegelsen mister medlemmer og det er kanskje ikke så rart. Kanskje de burde gå inn å se på metodene de jobber under.

TLF er en nytenkende organisasjon som ikke ønsker å assosieres med slike arbeidsmetoder. Vi ønsker å bygge samarbeid på gjensidig respekt og på relasjonsbygging.

At alle parter er fornøyd er et kvalitetsspempel

 

Når TLF inngår tariffavtaler handler det mye om å produsere noe som er bra og oppbyggende for bedriften, og med bedriften mener vi de ansatte og ledelsen.

En tariffavtale gir spilleregler i bedriften og dermed en god plattform for god personalpolitikk og trivsel. Fornøyde arbeidstakere gir lavere sykefravær og et godt omdømme er avgjørende når man skal rekruttere nye ansatte til bedriften.
Strukturen i norske transportbedrifter er veldig forskjellig og vi har en stor grad av fleksibilitet innbakt i våre avtaler slik at en tariffavtale enkelt kan tilpasses bedriften.

 

 

 

TLF har som det eneste forbundet i Norge også utviklet medlemsfordeler til tariffbedriften både i form av gode forsikringsordninger gjennom Storebrand og juridisk bistand til rabatterte priser fra noen av de som kan bransjen og regelverket relatert til vår bransje aller best. Vi har også rabatter på tjenester fra Fartsskriver AS og fra regnskapsbyrået WiCan.

 

TLF tilbyr også kvalitetsmerkingen TT (Trygg Transport) til tariffbedriften og enbilseieren.

Denne merkingen forteller transportkjøper at din bedrift er et trygt valg, og at de ved å bruke deres firma ivaretar sitt solidaransvar som en ansvarliggjort transportkjøper.

TLFs visjon handler om en høy organisasjonsgrad fordi man da skaper like vilkår og fordi man sammen blir sterkere og derfor mer offensiv i transportpolitikken og i konkurransen mot lavpristransporten.

For mer info om oss: Ring 469 16 310

 

 

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.