Etter flere stygge trafikkulykker forrige vinter hvor vogntog var innblandet, krevde folk tiltak mot transportnæringen, og da særlig den utenlandske delen av næringen. I dag skulle Jon Georg Dale presentere tiltakene for et samlet pressekorps i Tromsdalen.

 

I Nord-Norge ble kravene tydelig etter at Ramona Lind, som mistet sønnen sin etter en trafikkulykke hvor et utenlandsk vogntog var involvert, stod fram og ga folk et innblikk i lidelsen, håpløsheten og fortvilelsen som følger med alvorlige trafikkulykker.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom raskt på banen og lovet trygge vogntog på vinterveiene allerede vinteren 2019/20.

Krav om 3pmsf vinterdekk, «Vinterførerkort», mer kontroll og større bøter skulle være medisinen.
Disse løftene var nok til å stagge folkets vrede. Hva vet vel folk flest om fysikken og kreftene som må kontrolleres for at et vogntog skal kunne ferdes trygt på glatte vinterveger?

 

Dessverre var løftene også nok til å berolige de fleste bransjeorganisasjonene og vi var vel den eneste organisasjonen som gikk kraftig ut og kritiserte ministeren.

Vi var helt tydelig på at forslagene fra ministeren var feilmedisinering og at tiltakene som ble foreslått ikke ville føre oss videre.

Nå er det ikke slik at ikke også norske vogntog kan havne i trafikkulykker på glatte vinterveier. Likevel er det ikke vanskelig å peke på hva som er det egentlige problemet på vinterveiene våre.

En stadig større del av transporten på norske veier, foregår med østeuropeiske lavprisselskaper som bruker vogntogkombinasjoner som er lite egnet på glatte vinterveier.

 

Sjåfører uten nødvendige kunnskaper og med liten erfaring om vinterkjøring i et vogntog som er dårlig egnet for vinterkjøring, kombinert med stort tidspress og trusler om arbeidsledighet om man ikke rekker frem i tide er den åpenbare årsaken til problemene på veiene, og ingen dekkrav i verden kan bøte på dette. Når man i tillegg importerer disse sjåførene fra de landene i Europa som har den største trafikkdødeligheten, blir parodien fullkommen.

 

Se NLF’s video her:

NLF lagde en film på Fugleåsen forrige vinter som veldig godt illustrerer hvor tåpelig politikken til samferdselsministeren er.

Her kan man tydelig se at dekkrav og kjetting ikke løser problemet.

 

Til tross for dette lovpriser NLF tiltaket på egen nettside i dag, forstå det den som kan.

 

 

 

 

Nå går vi inn i vinteren 2019/20 og hvordan gikk det så med samferdselsministerens løfter om tryggere vinterveier?

Foto:TLF

Dekkravene er ikke på plass.

Det ville ikke gjort noen forskjell uansett, men det vekker bekymring at selv meningsløse løfter ikke innfris.
I dag kunne samferdselsministeren fortelle at de såkalte alpedekkene (3pmsf) ikke kommer på plass før neste vinter. Ministeren gjør et stort nummer av at dette er verdens strengeste dekkrav og at Norge er det første landet i verden som innfører slike krav.

Tja …. Norge var også det første landet i verden som innførte DAB radio …

Sannheten er at 3pmsf dekkene ikke er en løsning fordi kvaliteten på dekkene strekker seg fra ubrukelig til veldig gode. Du kan lese mer om disse dekkene i vår tidligere sak om emnet.

Forrige vinter fortalte samferdselsministeren at vinterførerkortene skulle være på plass allerede nå til vinteren. Vinterførerkortene er i dag skrinlagt. Europeisk regelverk hindrer oss i å innføre slike krav og dette visste vi allerede før ministeren lanserte forslaget.
Så kan man jo spørre seg hvilken effekt et vinterkurs avholdt i Tyrkia eller Bulgaria ville gitt av effekt uansett?

Foto: TLF

 

Det eneste vi står igjen med av tiltak for denne vinteren er økte gebyrsatser for mangler på dekk og kjetting. Dette er jo litt artig siden det er velkjent at de utenlandske aktørene som er målgruppen, ikke betaler gebyrene sine. Men det blir i alle fall dyrere for norske bileiere å ikke ha dekkene og kjettingene i orden.

I TLF er vi fryktelig skuffet, for trafikksikkerhet er viktig.
Vi har brukt mye ressurser på å fortelle at det er helt andre tiltak som må gjøres for å få en tryggere tungtrafikk på norske veier, men vi har vært ganske alene. Når bransjens organisasjoner har støttet opp om dekkrav, vinterførerkort og mer kontroll, har TLF sagt at vi må gå etter årsaken til problemet.

Det finnes massevis av gode vinterdekk i markedet. Seriøse transportører og sjåfører skor kjøretøyene med de beste dekkene man får tak i. En seriøs transportør er avhengig av fremkommelighet for lasten skal leveres punktlig til kundene også om vinteren. Utforkjøringer og uhell er dyrt og gode dekk er en god investering. Dette skjønner seriøse aktører i bransjen.

Den eneste måten vi kan gjøre vinterveiene tryggere på er ved å luke ut useriøse aktører, både norske og utenlandske. Skal man luke ut de useriøse aktørene må man ta i bruk regelverkene vi allerede har, men som vi i dag velger å ikke benytte oss av.

Dette er listen Samferdselsministeren burde lest opp i dag:

  • Vi må begynne med å skaffe oss oversikt. Da må vi få på plass et transportregister. EU anbefaler dette, og det er verktøyet kontrolletatene trenger for å avdekke transportfusket. I motsetning til elektroniske fraktbrev og nye smartskrivere vil transportregisteret også gi oss oversikt over transportkjøperne.
  • Vi må stramme inn på den internasjonale transporten. Derfor må vi bruke regelverket som ligger i rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 . Kabotasje skal kun foregå med det kjøretøyet, trekkbil + henger, som ble registrert inn over grensen. Både trekkbilen og hengerens registreringsnummer skal registreres på grensen.
    Trallebytting mellom utenlandske kjøretøy er forbudt. Unntaket er ved kombinerte transporter.
  • Allmenngjort minstelønn er lovpålagt og gjelder for kabotasjesjåfører og for sjåfører som kjører kombinerte transporter. I dag etterleves ikke dette. Effekten av den allmenngjorte minstelønnen er at den setter begrensinger på lønnsomheten som ligger i å dumpe prisene for lavkostselskapene.
  • Transportkjøperansvaret skal sikre at den som setter et utenlandsk vogntog i arbeid skal vite at lover og regler blir fulgt. Også allmenngjort minstelønn. Avdekkes brudd, skal bøtesatsene være så store at transportkjøperne ikke våger å sette et vogntog som de er litt usikker på i arbeid. Er man usikker velger man vogntoget bort til fordel for ett man er sikker på. Bøtene er så høye at man ikke tør å gamble.

Slik, og bare slik får vi tryggere vinterveier. Bonusen er at det også er slik man bygger opp igjen den norske transportbransjen. Man vil bedre rammevilkårene for næringen og effekten vil bli enda bedre utstyr, motiverte sjåfører med bedre betingelser som blir værende i jobben og dermed opprettholdes god kompetanse. Bransjen vil etter hvert også begynne å rekruttere igjen.

 

Kjære Samferdselsminister. Det handler om å se hele bildet. Lettvinte og meningsløse tiltak virker bare godt i forhold til politikerforakten.

Brett opp ermene dine og gjør et stykke godt politisk håndverk. Rydd opp i transportnæringen Dale. Bli husket som en som gjorde en forskjell.

Handlingsrommet du har er enormt. Det handler bare om vilje.

Se videoen NLF lagde en gang til. Den illustrerer så utrolig godt at strategien din i forhold til trygghet på norske vinterveier er en vits.

Som et strakstiltak burde regjeringen styrket vinterberedskapen på alle landets transportårer.

 

 

 

Synes du transportpolitikk er viktigere enn makt, posisjoner og partipolitikk velger du TLF som din fagforening.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.