Archives for Ukategorisert

handlingsplan, rekruttering

Spennende handlingsplan

TLF med spennende handlingsplan for 2018

– Forbundsstyret har vedtatt en spennende handlingsplan sier Forbundsleder Oddvar Mathiassen. Han ønsker å trekke frem noen av de viktigste sakene TLF skal jobbe med i 2018.

Read more

Reduserer kontingenten

TLF reduserer kontingenten fra 450 kr – 360 kr pr måned.

TLF har avholdt sitt første styremøte om bord på Color Magic 23-25.02 2018.
Fra nå av er det medlemmene som bestemmer i forbundet, noe som hele tiden har vært målet.

Read more

450 tunge kjøretøy i kabotasje – hver dag.

Hva er det egentlig vi holder på med?

Vi kom over en reportasje i Parat 24 som fortalte at sju av ti utenlandske sjåfører tjener langt under allmenngjort minstelønn når de kjører kabotasje eller innenlands turer i Norge. Det er Arbeidstilsynet som slår dette fast basert på deres kontrollvirksomhet. Både Yrkestrafikkforbundet og NLF uttaler seg i reportasjen og de gir uttrykk for at de ikke er overrasket. Heller ikke vi i TLF er overrasket over disse tallene. Strengt tatt tror vi tallene er kunstig gode i forhold til det som er den egentlige sannheten.

Read more

Kontroll av vinterutstyr

Mer kontroll av vinterutstyr – konkurrentene tilpasser seg

I Transport & Logistikkforbundet undrer vi oss mer og mer over bransjens fokus på problemene med konkurransen fra Øst-Europa. Nå vet vi jo at norske bileiere utøver en omfattende priskrig ovenfor hverandre, med et bakteppe av speditører som ikke ønsker å betale forsvarlige priser og den utenlandske konkurransen som stadig sterkere slår rot i den norske transportbransjen.

Read more

Regelverk til besvær

Debatten mellom NLFs Geir A Mo og oppdretteren i Firda Seafood, Ola Braanaas i avisen Firda, setter søkelys på en stor utfordring for den norske modellen. Når oljeeventyret skapte norske arbeidsplasser både ute i havet og på land, skaper det såkalte arvesølvet, (Fiskerinæringen), store sterke østeuropeiske transportbedrifter og gode tider for ymse bemanningsbyråer. Når vi vet at norsk fiskerinæring vasser i penger forteller det noe om holdningene i denne bransjen. Alt handler om penger.

Read more

Møte på Stortinget onsdag 10. januar

Saken ble tatt opp av Transport- og logistikkforbundet på et møte med politikere fra transportkomiteen på Stortinget onsdag.

– Kabotasjekjøringa i EU er blitt synonymt med sosial dumping. Østeuropeiske sjåfører kjører på luselønn og overnatter i dagevis på rasteplasser mens de venter på nye oppdrag før de må vende snuta på vogntoget hjemover. Senterpartiet ønsker flere kontroller med en større grad av samordning og at transportkjøper i større grad skal ansvarliggjøres, sier Siv Mossleth (Sp) fra transport- og kommunikasjonskomiteen etter møtet.

Read more

Forbundsstyret

Vi er ganske stolt når vi presenterer Transport & Logistikkforbundets nye Forbundsstyre. Styret som er et interimsstyre skal virke frem til første Landsmøte, hvor vi velger TLFs første valgte styre.

Read more

Sjåførboka 2018

Sjåførboka 2018 – nå som medlemsfordel

Se for deg følgende: Drivstoffkortet ligger slengt et eller annet sted i hytta, det samme gjør tekniske utskrifter som skal spares på i en måned før det leveres arbeidsgiver. Kvitteringer, fergebilletter er krøllet sammen i dørlommen et sted og du må stadig på mobilnettet for å lete frem viktige telefonnumre, samt finne ut av hvordan det var med den døgnhvilen og reglene for Kjøre- og hviletid. For ikke å snakke om disse symbolene på fartsskriveren – hvilket symbol betyr hva?

Read more

Møte med Transportkomiteen

Konstruktivt møte med Transportkomiteen

TLF var i dag sammen med representanter for turbussnæringen i møte med deler av Transport & kommunikasjonskomiteen på Stortinget der vi fikk lagt fram våre tanker rundt transportnæringens utfordringer. Komiteens medlemmer viste stor interesse, og hadde mange spørsmål, selv om næringenes problemer er godt kjent for de fleste.

Read more