Et enstemmig styre i TLF har denne uken bestemt at vi også skal organisere turbussjåfører som jobber i private turbusselskap som ikke er knyttet til Bussbransjeavtalen (BBA).