Archives for Terminal

arbeidskontrakt

Viktigheten av arbeidskontrakter

Selv om de fleste arbeidsgivere ikke slurver med arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger, er det viktig at du selv alltid sjekker at du faktisk har fått det du skal. Det hender nemlig at arbeidstakere kontakter oss fordi de ikke har fått utbetalt det de mener at de har krav på. Ofte oppdages dette i forbindelse med at arbeidstakeren slutter i jobben.

Én av gjengangerne er mangelfulle kontrakter som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

En annen er manglende lønnsslipper.

Read more
ansvarloggjøring av transportkjøper

Ansvarliggjøring av transportkjøper

Ansvarliggjøring av transportkjøper er i vinden på de transportpolitiske arenaene. At man må tvinge transportkjøpere til å rette seg etter grunnleggende arbeiderrettigheter i et land som Norge i 2018 er et sykdomstegn. Et sykdomstegn som brer seg frem i yrkesgruppe etter yrkesgruppe hvor profitt trumfer moral. Man benytter i stadig større omfang innleid eller utenlandsk arbeidskraft, og jobber man for det offentlige er det samme visen der. Har du en 38,42% stilling er du heldig.

Read more

Myndighetenes unnfallenhet

Det er trist å måtte konstatere at en stor, norsk næring nå er på kanten av full utradering grunnet myndighetenes unnfallenhet. Den siste uken har vi vært i flere bedriftsbesøk og gjennomgangsmelodien er klar: Myndighetene ved SVV, Politi, Arbeidstilsyn, Skatteetaten og påtalemyndigheten GJØR IKKE JOBBEN SIN. Flere har sluttet å melde fra fordi det skjer ingenting.

Read more

Kontroll av vinterutstyr

Mer kontroll av vinterutstyr – konkurrentene tilpasser seg

I Transport & Logistikkforbundet undrer vi oss mer og mer over bransjens fokus på problemene med konkurransen fra Øst-Europa. Nå vet vi jo at norske bileiere utøver en omfattende priskrig ovenfor hverandre, med et bakteppe av speditører som ikke ønsker å betale forsvarlige priser og den utenlandske konkurransen som stadig sterkere slår rot i den norske transportbransjen.

Read more

Er det bransjens organisasjoner som dreper næringen?

Vi dreper næringen vår selv.

De kanskje viktigste bidragsyterne til å ødelegge bransjen er den etablerte fagbevegelsen og bileiernes organisasjoner. Dette er sterk kost og de gjør det nok ikke med overlegg. Likevel er konsekvensene av deres strategier, eller la oss si manglende strategier ren gift for bransjen. Billige poenger kastes rundt uten at de er kvalitetssikret. «Dette fikk vi til» er viktigere enn konsekvensene av tiltakene de gjør.
Vi skal selvsagt begrunne våre påstander og la oss begynne med litt historie.

Read more