Archives for Politikk

Lite vil forandre seg

Det hersket et snev av optimisme knyttet til torsdagens voteringer i Stortinget som omhandlet vår bransje. Nå når støvet har lagt seg, konstaterer vi at lite vil forandre seg. Det ble klart da Stortinget torsdag 28. mai voterte over forslag til endringer i allmenngjøringsloven og innstillinger fra arbeids- og sosialkomiteen.

Read more

Derfor har vi lastebilen

Norge. Et land med høye fjell og dype daler. Et land der vi bosetter oss på toppen og i bunnen av disse, i enden av små snirklete veier. Der skal vi bygge, spise og kle oss. Vi trenger bensin til bilen, lærebøker til ungene, mat på bordet og mapper til å sortere regnskapene våre i. Et land med behov på steder der ingen båter eller tog kommer til. Derfor har vi lastebilen. Vi kunne rett og slett ikke klart oss uten.

Read more

Enormt forbedringspotensial!

Etter å ha lest rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), sitter vi igjen med en bekreftelse på at man de siste ti årene har ført en utrolig naiv transportpolitikk og at man har produsert et utall tiltak som ikke har hatt effekt overhodet. Tilnærmingene til problemstillingene rapporten viser til er akademiske og veldig fjernt fra det som er virkeligheten i transportbransjen.

Read more
manglende kontroll

Det enkle er ofte det beste

Når Stortinget nå endelig har vunnet flertall for at Regjeringen skal utrede mulighetene for et transportregister i Norge, er det grunn til å feire denne delseieren, for det er ikke tvil om at dette registeret fikk en trang fødsel.

Read more

Applaus betaler ikke regningene

Nå ser vi hvor viktig transporten er for samfunnet, og det gjør oss ekstra stolte over yrket vårt og jobben vi gjør. Folk viser at de setter pris på oss ved å rose oss i kommentarfelt, klappe fra balkongen eller gi oss en ‘tommel opp’. Dette er jo hyggelig, men husk også jobben vi gjør når det kommer til lønnsforhandlinger til høsten.

Read more