Archives for Politikk

TLF støtter busstreiken!

TLF støtter bussjåførenes lønnskamp. Streik er det sterkeste virkemiddelet arbeidsfolk kan benytte seg av. At lastebilbransjen ikke har tariffdekning og en organisasjonsgrad som monner er det bare lastebilsjåførene selv som taper på, dessverre.

Read more

Bygg ny E16 nå!

I dag har TLF aksjonert for ny E16. Etter at Statens Vegvesen truet med utsettelse av byggestart og Samferdselsministeren har tatt til orde for å dele opp prosjektet var tiden moden for å si fra.

Read more

TLFs trafikktelling på Svinesund

TLFs årlige trafikktelling fant sted på Svinesund 9 – 11. august og dette er tredje året på rad at vi gjennomfører en slik aksjon. Tellingen pågår over 72 timer og den starter alltid en natt til søndag og avsluttes natt til onsdag, første halvdel av august.

Read more

Lite vil forandre seg

Det hersket et snev av optimisme knyttet til torsdagens voteringer i Stortinget som omhandlet vår bransje. Nå når støvet har lagt seg, konstaterer vi at lite vil forandre seg. Det ble klart da Stortinget torsdag 28. mai voterte over forslag til endringer i allmenngjøringsloven og innstillinger fra arbeids- og sosialkomiteen.

Read more

Derfor har vi lastebilen

Norge. Et land med høye fjell og dype daler. Et land der vi bosetter oss på toppen og i bunnen av disse, i enden av små snirklete veier. Der skal vi bygge, spise og kle oss. Vi trenger bensin til bilen, lærebøker til ungene, mat på bordet og mapper til å sortere regnskapene våre i. Et land med behov på steder der ingen båter eller tog kommer til. Derfor har vi lastebilen. Vi kunne rett og slett ikke klart oss uten.

Read more