Archives for Miljø

Nedsatt syn på et øye

TLF støtter Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileier-forbunds holdning i saken om sjåfører med nedsatt eller ingen syn på ett øye. Innføringen av nye krav til syn i førerkortforskriften må ikke ha tilbakevirkende kraft.

Read more

Er transportnæringen lovløs?

Hvordan kunne en av landets største næringer, transportnæringen bli lovløs i løpet av en tiårsperiode? Fra å være en bransje som ga gode og trygge arbeidsplasser til norske sjåfører, til å bli en næring preget av ulovligheter og omfattende sosial dumping som foregår helt åpenlyst med myndighetene, politikerne og bransjens organisasjoner som et stilltiende publikum?

Read more