Oppfølging etter ulykker

Vi har den siste tiden fått stadig flere tilbakemeldinger fra sjåfører som etterlyser bedre oppfølging etter ulykker. Å ha vært involvert i, eller bidratt i dramatiske hendelser som alvorlige trafikkulykker gjør noe med en.

Read more
modul

Hvor langt er langt nok?

Norges Lastebileierforbund (NLF) har stått i front med krav om at tyngre og lengre vogntog skal slippe til på en stadig større del av veinettet vårt, mens EUs-politikere har derimot sagt: «Nei. Vi synes det er best som det er.»

Read more