Archives for Internasjonalt

lønnsoppgjøret i havn

Oppgjøret i havn

Det ble ingen streik og det er bra.

Man er med i en fagforening fordi man forventer at man fører en kamp for seg og sin bransje.
Et samordnet oppgjør som vi har sett denne gangen vingeklipper alle de små forbundene og deres fanesaker. Denne gangen var det vel bare Fellesforbundet som hadde greid å bringe til torgs et krav om reise og kost i industrien.

Read more
arbeidskontrakt

Viktigheten av arbeidskontrakter

Selv om de fleste arbeidsgivere ikke slurver med arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger, er det viktig at du selv alltid sjekker at du faktisk har fått det du skal. Det hender nemlig at arbeidstakere kontakter oss fordi de ikke har fått utbetalt det de mener at de har krav på. Ofte oppdages dette i forbindelse med at arbeidstakeren slutter i jobben.

Én av gjengangerne er mangelfulle kontrakter som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

En annen er manglende lønnsslipper.

Read more
ansvarloggjøring av transportkjøper

Ansvarliggjøring av transportkjøper

Ansvarliggjøring av transportkjøper er i vinden på de transportpolitiske arenaene. At man må tvinge transportkjøpere til å rette seg etter grunnleggende arbeiderrettigheter i et land som Norge i 2018 er et sykdomstegn. Et sykdomstegn som brer seg frem i yrkesgruppe etter yrkesgruppe hvor profitt trumfer moral. Man benytter i stadig større omfang innleid eller utenlandsk arbeidskraft, og jobber man for det offentlige er det samme visen der. Har du en 38,42% stilling er du heldig.

Read more
yrkessjåførenes rettssikkerhet

Yrkessjåførenes rettssikkerhet

Hvor ble det av yrkessjåførens rettsikkerhet?

Forbundsstyret i Transport & Logistikkforbundet har bestemt at yrkessjåførenes rettsikkerhet skal langt frem på agendaen og vi er allerede i gang med den jobben. Vi har fått flere varsler fra sjåfører som har skremmende historier å fortelle etter at de har vært involvert i alvorlige trafikkulykker.

Read more

Myndighetenes unnfallenhet

Det er trist å måtte konstatere at en stor, norsk næring nå er på kanten av full utradering grunnet myndighetenes unnfallenhet. Den siste uken har vi vært i flere bedriftsbesøk og gjennomgangsmelodien er klar: Myndighetene ved SVV, Politi, Arbeidstilsyn, Skatteetaten og påtalemyndigheten GJØR IKKE JOBBEN SIN. Flere har sluttet å melde fra fordi det skjer ingenting.

Read more