Archives for Internasjonalt

Medlemsvekst og politisk innflytelse

Det er gledelig å se at høsten så langt har gitt gode resultater både når det gjelder medlemsvekst og politisk innflytelse. Tilbakemeldingen vi får fra myndighetene er at de synes det er interessant å se film og bilder hvor TLF avdekker brudd på regelverket knyttet til internasjonal transport. Noe har de hørt om, men bilder gir et helt annet og bedre inntrykk. I TLF har vi etter hvert fått et omfattende «fotoalbum».

Read more
fugleåsen

Internasjonalt vs nasjonalt

Forbundslederen i Yrkestrafikkforbundet (YTF) forteller at mye av det som påvirker vår arbeidsdag og våre arbeidsforhold i større grad vedtas i Brussel enn på Stortinget og i Regjeringen. Derfor mener forbundslederen, Jim Klungnes at økt internasjonalt samarbeid er nødvendig.

Read more